Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: sobota, 24 marca 2018
Imieniny: Katarzyny, Marka

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • link do - Głosowanie w ramach konkursu „Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w roku 2017”

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie na zorganizowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Herb Powiatu Rawskiego -  link doOgłoszenie o otwartym konkursie na zorganizowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w połączeniu z festynem  lokalnych organizacji pozarządowych w 2018 roku.

Rozstrzygniecie konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2018 roku 

Herb Powiatu Rawskiego -Rozstrzygniecie konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2017 rokuProtokół w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2018 roku”.

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 

Herb Powiatu Rawskiego -Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2018 r.

Konkurs - Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego 

logo PRDPP -  link do Konkurs - Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego

Organizator konkursu: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej (PRDPP) pod patronatem Zarząd Powiatu Rawskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu na „Otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

Herb Powiatu Rawskiego -  link do Rozstrzygnięcie konkursu na „Otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnerów spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Ogłoszenie o otwartym konkursie na zorganizowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2017 roku 

Herb Powiatu Rawskiego -  link do Ogłoszenie o otwartym konkursie na zorganizowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2017 roku

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem lokalnych organizacji pozarządowych w 2017 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Herb Powiatu Rawskiego - link do Sprostowanie do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Rawski informuje, iż w związku z błędem pisarskim w załącznikach do ogłoszonego otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...nastąpiła zmiana treści załączników...

Powiat Rawski ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Herb Powiatu Rawskiego - link do Powiat Rawski ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 22.02.2016 r. poz. 217) Powiat Rawski poszukuje partnerów wśród ... do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Konkurs „Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w roku 2017” 

Szanowni Państwo, w 2016 roku członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej zostali wybrani na trzecią kadencję. Znajdują się w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu, Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu Rawskiego. Naszym głównym celem jest tworzenie płaszczyzny porozumienia między organizacjami pozarządowymi i administracją szczebla powiatowego. Chcemy w tym celu wykorzystać organizowane przez Radę konkursy oraz eventy na terenie powiatu rawskiego.

Rozstrzygniecie konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2017 roku 

Herb Powiatu Rawskiego -Rozstrzygniecie konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2017 rokuProtokół w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2017 roku”.

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. 

Herb Powiatu Rawskiego -Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na zorganizowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2016 roku. 

Herb Powiatu Rawskiego -Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem lokalnych organizacji pozarządowych w 2016 r.

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem lokalnych organizacji pozarządowych w 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

Herb Powiatu Rawskiego -Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej informuje, że Zarząd Powiatu Rawskiego w dniu 27.11.2015 r. zatwierdził wynik postępowania konkursowego...

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. 

Herb Powiatu Rawskiego -Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2016 r.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.