Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 26 stycznia 2022
Imieniny: Tytusa, Tymoteusza

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat(1 roku), w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela posadowionego na nieruchomości obiektu radiokomunikacyjnego 

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat(1 roku), w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela posadowionego na nieruchomości obiektu radiokomunikacyjnego)

 • autor: KK, data: 2021-11-22
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany)

 • autor: KK, data: 2021-08-25
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Rawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Rawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat)

 • autor: KK, data: 2021-08-05
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego położonych w Rawie Mazowieckiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego położonych w Rawie Mazowieckiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor: B.M., data: 2021-07-29
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat 

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat)

 • autor: KK, data: 2021-06-24
Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia: 07.06.2021 r. - Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Rawie Mazowieckiej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, z zastosowaniem zasady konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „CUŚ DOBREGO! ”, nr RPLD.09.02.01-10-A014/19, realizowanego przez Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej, w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‑2020

Informacja o przeznaczeniu do najmu oraz użyczenia, w trybie przetargowym i bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Informacja o przeznaczeniu do najmu oraz użyczenia, w trybie przetargowym i bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej)

 • autor: B.M., data: 2021-03-22
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego położonej w Rawie Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego położonej w Rawie Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor: KK, data: 2021-02-05
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rawskiego 

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Rawskiego)

 • autor: KK, data: 2020-06-08
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego)

 • autor: KK, data: 2020-05-19
INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DO NAJMU, W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

drukuj (INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DO NAJMU, W TRYBIE PRZETARGOWYM I BEZPRZETARGOWYM LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ)

 • autor: KK, data: 2019-11-12
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat)

 • autor: KK, data: 2019-10-31
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru budowlanego (inwestorskiego) przy realizacji zadania pn. "Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostaosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap 2" 

drukuj (Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru budowlanego (inwestorskiego) przy realizacji zadania pn. "Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostaosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap 2")

 • autor: KK, data: 2019-08-12
Informacja o przeznaczeniu do najmu w trybie przetargowym pomieszczeń garażowych i lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Informacja o przeznaczeniu do najmu w trybie przetargowym pomieszczeń garażowych i lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej)

 • autor: KK, data: 2019-07-31
Informacja o przeznaczeniu do namju w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonyego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Plac Wolności 1 - parter 

drukuj (Informacja o przeznaczeniu do namju w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonyego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Plac Wolności 1 - parter)

 • autor: B.M., data: 2019-07-26
Informacja o przeznaczeniu do namju w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Informacja o przeznaczeniu do namju w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej)

 • autor: KK, data: 2019-05-31
Wykaz nieruchomości Skarbu państwa , połozonej w obrebie nr 3 miasta Biała Rawska przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej 

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu państwa , połozonej w obrebie nr 3 miasta Biała Rawska przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej)

 • autor: KK, data: 2019-04-26
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat)

 • autor: KK, data: 2019-04-19
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Rawie Mazowieckiej” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Gospodarka niskoemijsyjna”, Działanie IV.2 „Termomodernizacja budynków”, Poddziałanie IV.2.2 „Termomodernizacja budynków” i dotyczyć będzie zespołu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej: 

drukuj (Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Szpitala Powiatowego w Rawie Mazowieckiej” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Gospodarka niskoemijsyjna”, Działanie IV.2 „Termomodernizacja budynków”, Poddziałanie IV.2.2 „Termomodernizacja budynków” i dotyczyć będzie zespołu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej:)

 • autor: KK, data: 2019-03-28
Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Gospodarka niskoemijsyjna”, Działanie IV.2 „Termomodernizacja budynków”, Poddziałanie IV.2.2 „Termomodernizacja budynków” i dotyczyć będzie niżej wymienionych budynków: a) Zespół Placówek Specjalnych zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej 2, b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zlokalizowanych przy ul. Reymonta 14 d) Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5. 

drukuj (Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Gospodarka niskoemijsyjna”, Działanie IV.2 „Termomodernizacja budynków”, Poddziałanie IV.2.2 „Termomodernizacja budynków” i dotyczyć będzie niżej wymienionych budynków: a) Zespół Placówek Specjalnych zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej 2, b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zlokalizowanych przy ul. Reymonta 14 d) Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5.)

 • autor: KK, data: 2019-03-28
Informacja o przeznaczeniu do najmu, w trybie przetargowym i bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej 

drukuj (Informacja o przeznaczeniu do najmu, w trybie przetargowym i bezprzetargowym lokali użytkowych położonych w Rawie Mazowieckiej)

Ogłoszenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej o przejściu z dniem 1 lipca br. na układ 2000/21

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor: KK, data: 2019-01-10
WYKAZ O PRZEZNACZENIU DO NAJMU, W TRYBIE PRZETARGOWYM POMIESZCZEŃ GARAŻOWYCH i LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

drukuj (WYKAZ O PRZEZNACZENIU DO NAJMU, W TRYBIE PRZETARGOWYM POMIESZCZEŃ GARAŻOWYCH i LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ)

 • autor: KK, data: 2019-01-03
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż tablicy informacyjnej, promującej projekt pn."Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej" 
 • autor: KK, data: 2018-11-14
Zapytanie ofertowe na dostarczenie bazy BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT dla obrębów: Bogusławki Duże_0001, Garłów_0007, Helenów_0009, Julianów Raducki_0013, Kaliszki_0015, Kurzeszynek_0018, Lutkówka_0021,Małgorzatów_0022, Nowa Wojska_0025, Rogówiec_0031, Rossocha_0032, Stary Dwór_0037, Świnice_0039, Zielone_0046 gmina Rawa Mazowiecka_101304_2 powiat Rawski_1013 województwo Łódzkie_10”. 

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostarczenie bazy BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT dla obrębów: Bogusławki Duże_0001, Garłów_0007, Helenów_0009, Julianów Raducki_0013, Kaliszki_0015, Kurzeszynek_0018, Lutkówka_0021,Małgorzatów_0022, Nowa Wojska_0025, Rogówiec_0031, Rossocha_0032, Stary Dwór_0037, Świnice_0039, Zielone_0046 gmina Rawa Mazowiecka_101304_2 powiat Rawski_1013 województwo Łódzkie_10”.)

 • autor: KK, data: 2018-10-31
Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła polegającego na dostarczeniu bazy BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT dla obrębów Podskarbice Królewskie, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska gmina Regnów powiat Rawski województwo Łódzkie 

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła polegającego na dostarczeniu bazy BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT dla obrębów Podskarbice Królewskie, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska gmina Regnów powiat Rawski województwo Łódzkie)

 • autor: KK, data: 2018-10-09
Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Rylsk Duży 

drukuj (Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Rylsk Duży)

 • autor: B.M., data: 2018-09-21
Wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, obejmujących obszar 80,24 ha zgodnie z załączoną "Mapą dróg po scaleniu obiektu Ścieki" w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014 -2020)". 

drukuj (Wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, obejmujących obszar 80,24 ha zgodnie z załączoną "Mapą dróg po scaleniu obiektu Ścieki" w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014 -2020)".)

 • autor: KK, data: 2018-09-06
Wykaz nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

drukuj (Wykaz nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor: KK, data: 2018-08-09
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym)

 • autor: KK, data: 2018-06-14
Wykaz samodzielnych lokali mieszkalnych, będacych własnością Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11 przeznaczonych do zbycia 

drukuj (Wykaz samodzielnych lokali mieszkalnych, będacych własnością Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11 przeznaczonych do zbycia)

 • autor: KK, data: 2018-06-06
Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Rawskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym)

 • autor: KK, data: 2018-03-06
W Y K A Z nieruchomości Powiatu Rawskiego położonej w Białej Rawskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasto Biała Rawska, na cel publiczny. 

drukuj (W Y K A Z nieruchomości Powiatu Rawskiego położonej w Białej Rawskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasto Biała Rawska, na cel publiczny.)

 • autor: KK, data: 2017-12-01
Informacja o sprzedaży części składowych zlikwidowanych pieców olejowych 

drukuj (Informacja o sprzedaży części składowych zlikwidowanych pieców olejowych)

 • autor: KK, data: 2017-11-27
W Y K A Z nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

drukuj (W Y K A Z nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

 • autor: KK, data: 2017-06-22
Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej wieczystego użytkownika 

drukuj (Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej wieczystego użytkownika)

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rawie Mazowieckiej, której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
Zapytanie ofertowe - usługowe wykonanie audytu wewnętrznego w roku 2017 

Zarząd Powiatu Rawskiego (Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka) zaprasza do składania ofert na usługowe wykonanie audytu wewnętrznego w roku 2017 w następujących jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: ...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

drukuj (Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie organiczenia sposobu korzystania z nieruchomości)

 • autor: KK, data: 2016-01-28

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,położonej w obrębie nr 3 miasta Biała Rawska

drukuj (Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,położonej w obrębie nr 3 miasta Biała Rawska)

 • autor: KK, data: 2015-09-18
Informacja o przeznaczeniu do najmu, w trybie przetargowym lokali użytkowych oraz pomieszczeń garażowych położonych w Rawie Mazowieckiej 

Zarząd powiatu rawskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do najmu, w trybie przetargowym lokali użytkowych oraz pomieszczeń garażowych położonych w Rawie Mazowieckiej.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu remontu holu i wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 i - branża ogólnobudowlana.

Informacja o przeznaczeniu do najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5 
 • autor: KK, data: 2014-05-05
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa ,przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie 6 Rawy Mazowieckiej 
 • autor: KK, data: 2013-10-03
Wykaz części nieruchomośći będących własnością powiatu rawskiego przeznaczonego do dzierżawy 
 • autor: PD
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych 
 • autor: KK
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonym w obrebie Podskarbice Szlacheckie gm. Rgnów 
 • autor: KK
WYKAZ O PRZEZNACZENIU DO WYNAJMU, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, LOKALI UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
 • autor: KK
Ogłoszenie Zarzadu Powiatu Rawskiego o posiadniu do przekazania w dzierżawę do rolniczego użytkowania i bez trwałych nasadzeń roślinnych, działek będcych własnościa Powiatu Rawskiego 
 • autor: KK
Wykaz nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 4 położonej pomiędzy ul. Reymonta, a ul. Targową, przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
 • autor: KK
Informacja o wynikach rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł. w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej 
 • autor: KK
Ogłoszenie o wyborze oferty w sprawie świdczenia usług doradczych oraz wsparcia merytorycznego w przygotowaniu przedsięwziecia polegajacego na zaplanowaniu budowy sieci teleinformatycznej szerokopasmowego Internetu, obejmujacego obszar powiatu rawskiego  
 • autor: KK
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych 
 • autor: KK
Zapytanie ofertowe - usługi doradcze przy budowie sieci teleinformatycznej  
 • autor: KK
Ogłoszenie rokowan po drugim ustnym przetargu zakonczonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł. w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Łowickiej 5 
 • autor: KK
Wykaz nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 8 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
 • autor: KK
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz gm. Regnów 
 • autor: KK
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz gminy Regnów 
 • autor: KK
Informacja o przeznaczeniu do wynajmu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Rawie Mazowieckiej 
 • autor: KK
Wykaz nieruchomości połozonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 4 przy ul. Łowickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
 • autor: KK
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział wynoszący 1/3 części we współwłasności nieruchomości Skarbu Państwa poł. w obrębie Pilawy gm. Sadkowice 
 • autor: KK
Informacja o przeznaczeniu do wynajmu pomieszczeń poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5 
 • autor: KK
Wykaz nieruchomości połozonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 4 przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 
 • autor: KK
Informacja o przeznaczeniu do wynajmu, w trybie bezprzetargowym, pomieszczeń poł. w Rawie Mazowieckiej 
 • autor: KK

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.