Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: niedziela, 24 stycznia 2021
Imieniny: Franciszka, Felicji

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 grudnia 2010 r.
skierowany do odbiorców wody
z wodociągu publicznego w Teodozjowie gmina Biała Rawska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranych do badań  w dniu 13 grudnia 2010 roku z  wodociągu publicznego w Teodozjowie (po uzdatnieniu i z sieci - po przeprowadzonej dezynfekcji) nie stwierdzono  zanieczyszczeń mikrobiologicznych i woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 i z  2010 r. Dz. U. Nr 72, poz. 466). i nadaje się do spożycia.
 


KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 09.12.2010 r.
skierowany do odbiorców wody
z wodociągu publicznego w Teodozjowie, gmina Biała Rawska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego,  w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 grudnia 2010 r.  ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Teodozjowie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne (obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej zobowiązał producenta wody - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Rawskiej do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 i z  2010 r. Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej po przeanalizowaniu zagrożenia dla zdrowia ludzkiego (na podstawie dotychczas posiadanych wyników badań) informuje, że woda do celów spożywczych może być używana jedynie po przegotowaniu (wodę należy gotować minimum przez 1 minutę).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.


UWAGA!   Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!

 

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 października 2010 r.
skierowany do odbiorców wody
z wodociągu publicznego w Skarbkowej gmina Sadkowice

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranych do badań  w dniu 26 października 2010 roku z  wodociągu publicznego w Skarbkowej (ujęcia wody, po uzdatnieniu i z sieci -po przeprowadzonej dezynfekcji) nie stwierdzono  zanieczyszczeń mikrobiologicznych i woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 i z  2010 r. Dz. U. Nr 72, poz. 466). i nadaje się do spożycia.KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 października 2010 r.
skierowany do odbiorców wody
z wodociągu publicznego w Skarbkowej gmina Sadkowice

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego do badania laboratoryjnego w dniu 19 i 22 października 2010 r. z ujęcia i  ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Skarbkowej stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne (obecność bakterii grupy coli).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej zobowiązał producenta wody - Gminę Sadkowice do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 i z  2010 r. Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej po przeanalizowaniu zagrożenia dla zdrowia ludzkiego (na podstawie dotychczas posiadanych wyników badań) informuje, że woda do celów spożywczych może być używana jedynie po przegotowaniu (wodę należy gotować minimum przez 1 minutę).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.


UWAGA!   Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!

 


KOMUNIKAT

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, iż w wyniku badań laboratoryjnych próbek kubków szklanych ZB24D o pojemności 220 ml ( nr partii 2009L-054 oraz 2009L-012) zdobionych kalkomanią o różnych wzorach importowanych z Chin stwierdzono wysoką migrację kadmu i ołowiu z powierzchni obrzeża. 

Ołów jest pierwiastkiem szkodliwym dla zdrowia , kumulującym się w organizmie, powodującym choroby układu sercowo naczyniowego, zaburzenia metabolizmu witaminy D, zaburzenia funkcjonowania nerek i wątroby oraz zaburzenia układu nerwowego, szczególnie ośrodkowego ( już w okresie płodowym z powodu przenikania bariery krew-łożysko). U niemowląt i małych dzieci  hematologiczne i neurologiczne skutki narażenia na ołów występują przy znacznie niższych poziomach niż u osób dorosłych. Ze względu  na nie w pełni rozwiniętą barierę krew- mózg szczególnie narażony jest w tej grupie populacji ośrodkowy układ nerwowy.

Kadm poza działaniem na rozwijający się ośrodkowy układ nerwowy wywiera działanie rakotwórcze, neurotoksyczne, wywołujące choroby sercowo-naczyniowe, uszkadza wątrobę, powoduje niedobory żelaza, miedzi , cynku w organiźmie.

Widoczne , kliniczne objawy chorobowe przy niskich poziomach narażenia nie występują od razu, skutki działania można obserwować jedynie na poziomie fizjologicznym lub biochemicznym.

Zakładając maksymalnie niekorzystny skrajny przypadek codziennego stosowania do picia np. herbaty z cytryną przez tę sama osobę z różnych kubków o tej samej dekoracji, wartość tolerowanego pobrania ołowiu mogłaby zostać przekroczona  przez osobę dorosłą ponad 230 krotnie a kadmu 50 krotnie ( w stosunku do wartości ustalonych przez Komitet Ekspertów FAO/WHO na podstawie badań toksykologicznych).

STWIERDZONA  MIGRACJA  OŁOWIU  I  KADMU  Z  PRZEDMIOTOWYCH KUBKÓW STANOWI  ISTOTNE  ZAGROŻENIE  DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA

Dystrybutor ww. kubków podjął decyzję o wycofaniu z obrotu detalicznego zakwestionowanego towaru oraz podał do wiadomości publicznej, że w związku z występującym zagrożeniem dla zdrowia konsumentów można dokonywać zwrotu zakupionych kubków szklanych ZB24D o poj. 220 ml zdobionych kalkomanią o różnych wzorach w punktach sprzedaży detalicznej.

 

Poniżej zamieszczono przekładowe zdjęcia wycofywanych kubków.

 • -
 • -


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wzrostu zachorowań na zespół hemolityczno – mocznicowy na terenie Niemiec

 

     Od połowy maja 2011 r. w Niemczech notuje się gwałtowny wzrost występowania zespołu hemolityczno – mocznicowego (HUS) wywołanego wytwarzającym werotoksynę szczepem E. coli (STEC). Pałeczka okrężnicy (E. coli) jest powszechnie występującą bakterią, ale tylko niektóre jej szczepy mogą produkować szczególnie niebezpieczne toksyny, które wywołują ciężkie schorzenia u ludzi.

     Pierwszymi objawami zakażenia są bóle brzucha, czasami wymioty, krwawe stolce. U części osób rozwija się zespół hemolityczno-mocznicowy, wynikający z uszkodzenia naczyń krwionośnych w nerkach, a także w płucach, mózgu i sercu. Zespół hemolityczno-mocznicowy objawia się rozpadem krwinek czerwonych oraz niewydolnością nerek, często wymagającą dializ. W części przypadków uszkodzenie nerek może być trwałe.

     Zakażenie przenosi się przez skażoną wodę, świeże warzywa (sałata, brokuły, pomidory, ogórki itp.), surowe mleko, sery z niepasteryzowanego mleka, bliski kontakt z osobą zakażoną (w środowisku domowym lub przedszkolnym) w wyniku zaniedbań higienicznych, a także kontakt z zakażonymi zwierzętami.

     Główny Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania żywności, w szczególności świeżych owoców i warzyw, które będą spożywane na surowo.

     Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnego umyta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z żywnością wskazuje wydana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ulotka informacyjna „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności” .

     Ponadto, biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt, szczególnie w środowisku domowym, istotne jest również zachowanie zasad higieny osobistej.

05.06.2008r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

Poniżej załączamy informację na temat stanu sanitarnego powiatu rawskiego za rok 2007.


OCENA   OBSZAROWA   JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA  NA  TERENIE   powiatu rawskiego za rok 2007

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody do spożycia w 20 wodociągach publicznych, w tym:

 1. Miasto Rawa Mazowiecka -1
 2. Gmina Rawa Mazowiecka – 8
 3. Miasto – Biała Rawska – 1
 4. Gmina Biała Rawska – 3    
 5. Gmina Cielądz – 3
 6. Gmina – Sadkowice – 3
 7. Gmina – Regnów – 1

Wszystkie wodociągi oparte są na studniach głębinowych. Woda uzdatniana jest w 17 wodociągach. W 3 wodociągach ( Cielądz, Kaleń, Huta Wałowska ) woda nie jest uzdatniana. Stałe dezynfekcja ( chlorowanie ) wody prowadzona jest jedynie w wodociągu publicznym w Rawie Mazowieckiej. W 19 wodociągach woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry określone w Ip. 2,4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia i jest przydatna do spożycia.

W 1 wodociągu publicznym – Teodozjów, gm. Biała Rawska jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na przekroczoną zawartość żelaza i manganu. Na producenta wody wydana została decyzja administracyjna na doprowadzenie jej do właściwej jakości zdrowotnej z terminem wyk. 31. 12. 2007 rok. Po działaniach naprawczych w stacji uzdatniania wody -w dniu 19. 02. 2008 roku pobrano wodę do badania laboratoryjnego w celu sprawdzenia wykonania decyzji.

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 ) – organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie okresowych ocen jakości wody do spożycia na terenie miast i gmin powiatu rawskiego  dokonują oceny obszarowej jakości wody do spożycia. Wszystkie istotne elementy tej oceny zawarte zostały w formie tabelarycznej -w załączniku.

OCENA   OBSZAROWA   JAKOŚCI   WODY   DO  SPOŻYCIA  NA  TERENIE   powiatu rawskiego za rok 2008

 

 

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody do spożycia w 20 wodociągach publicznych, w tym:

 

 1. Miasto Rawa Mazowiecka -1

 2. Gmina Rawa Mazowiecka – 8

 3. Miasto – Biała Rawska – 1

 4. Gmina Biała Rawska – 3    

 5. Gmina Cielądz – 3

 6. Gmina – Sadkowice – 3

 7. Gmina – Regnów – 1


 Wszystkie wodociągi oparte są na studniach głębinowych. Woda uzdatniana jest w 17 wodociągach. W 3 wodociągach ( Cielądz, Kaleń, Huta Wałowska ) woda nie jest uzdatniana. Stałe dezynfekcja ( chlorowanie ) wody prowadzona jest jedynie w wodociągu publicznym w Rawie Mazowieckiej. We wszystkich wodociągach woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametry określone w Ip. 2,4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia i jest przydatna do spożycia.

 

 

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 ) – organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie okresowych ocen jakości wody do spożycia na terenie miast i gmin powiatu rawskiego  dokonują oceny obszarowej jakości wody do spożycia. Wszystkie istotne elementy tej oceny zawarte zostały w formie tabelarycznej.

 

 

 

 


 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.