Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 22 stycznia 2021
Imieniny: Wincentego, Anastazji

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Informacje w związku z koronawirusem

Nawigacja

Treść strony


Znajdź właściwe rozwiązanie

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej w II półroczu roku szkolnego 2009/2010 rozpoczęła realizację nowego programu edukacji antytytoniowej pt. "Nie pal przy mnie, proszę"kierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców, oraz programu  - „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowanego  do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców

W  edycji pilotażowej w programie uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Lesiewie i Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

W roku szkolnym 2010/2011 będzie miała  miejsce I edycja programów. Spotkanie ze szkolnym koordynatorami programu odbyło się 11.02.2011 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.

Program ”Nie pal przy mnie , proszę” i znajdź właściwe rozwiązanie stanową następne ogniwa w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży.

 • -
 • -

Czyste  powietrze wokół nas

 

W dniu 10.02.2011  roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie z koordynatorami programu edukacyjnego – Czyste Powietrze Wokół Nas.

Adresaci programu:

Dzieci 5-6 letnie, ich rodzice i opiekunowie. 

Cele główne programu:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 Cele szczegółowe programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca w których mogą być narażone na dym.

 

 • -
 • -

Ferie ze zdrowiem

 

24 stycznia dzieci z półkolonii zimowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej uczestniczyły w spotkaniu  z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej. Uczestnicy  spotkania dowiedzieli się jak zapobiegać zachorowaniom na grypę. 

 • -

Plus Minus.Wiedza ratuje życie

 

Według szacunków UNAIDS obecnie z wirusem żyje na świecie ok. 33 miliony osób. W Polsce od 1985 roku do końca czerwca 2010 r. wykryto około 13 tysięcy zakażeń. Kolejne 20 tysięcy osób nie wie,o swoim zakażeniu. Zakażenia HIV dotykają przede wszystkim osób młodych, a rozprzestrzeniająsię głównie poprzez kontakty seksualne. Mimo pozornie coraz większej wiedzy nt. HIV/AIDS, brakujeświadomości, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego.

Wszystkie dane wskazują na pilną potrzebę prowadzenia działań popularyzujących bezpieczniejsze zachowania seksualne, w oraz informowanie o konieczności poznania statusu serologicznego – zarówno własnego, jak i partnera.

Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów), a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia.

Zgodnie z myślą przekazywaną w kampanii „Wiedza ratuje życie. Zrób test na HIV. Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie”.


Informacja na temat Miracle Mineral Solution
(Miracle Mineral Supplement, MMS)

W związku ze sprzedażą przez sklepy internetowe produktu Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu.

Miracle Mineral Solution 

Od 15 listopada 2010 roku Polska wolna od dymu tytoniowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że od 15 listopada 2010 r. będzie obowiązywać znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia  9 listopada 1995 r. 

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2010 nr 81 poz. 529).


Poradnik do oceny higieny procesu nauczania-uczenia się w szkole podstawowej 

Żyj bezpiecznie - nie daj szansy AIDS

  

Pod takim hasłem w dniu 9 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia AIDS.

 Impreza została zorganizowana przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym, Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej.

 Jej program obejmował :

 - Podsumowanie konkursu plastycznego - ,, Żyj bezpiecznie - nie daj szansy AIDS”

- Konkurs skierowany był do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego.

- Spotkanie z wolontariuszem Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae

- Występ artystyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.

 Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć krótkie filmy dotyczące profilaktyki HIV/AIDS oraz spot dotyczący tegorocznej kampanii multimedialnej – "Wiedza ratuje Zycie . Zrób test na HIV".

W imprezie uczestniczyło 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego.

Fundatorem nagród była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej i Firma TABO .

 • -
 • -
 • -
 • -

Żyj bezpiecznie - nie daj szansy AIDS

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuję że w dniu 26.11. 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. ,, Żyj bezpiecznie- Nie daj szansy AIDS”.

Komisja konkursowa przyznała :

 I miejsce : 

 1. Sylwia Goździk, Sylwia Herbsztajn, – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, Anna Wiśniewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

II miejsce:

 1. Dominika Prokopczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej,Aleksandra Czernek, Wiktoria Walendziak, Aleksandra Majewska – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej

III miejsce: 

 1. Magdalena Lewandowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej
 2. Natalia Dębska – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej,
 3. Paulina Męcina – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

 Wyróżnienie :

Maja Misztal, Daniel Bartkowicz , Ania Pietrzyk, Joanna Ambroziak – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, Adam Kamiński – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Posumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 09.12. 2010 roku o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, podczas imprezy z okazji Światowego Dnia AIDS.

 • -
 • -
 • -

Dzień dla Zdrowia

 

W dniu 23.11.2010 roku w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej odbyła się impreza profilaktyczna -,, Dzień dla Zdrowia”. Organizatorami byli – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej oraz Ośrodek Dworactwa Rolniczego.

Celem spotkania było szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz uświadomienie kobietą, że wcześnie wykryta choroba jest uleczalna.

Mieszkanki gminy wysłuchały wykładu dotyczącego raka piersi, uczyły się jak badać swoje piersi na fantomie. Amazonki z rawskiego klubu podzieliły się ze swoimi  zmaganiami z chorobą nowotworową. 

 • Dzień dla zdrowia

„Bezpiecznie zapobiegać chorobie”

„Ogólnopolski Dzień Szczepień”

27 listopada 2010r.

 Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym oraz zwiększenie świadomości społecznej w tej kwestii.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Szczepień w dniu 26 listopada 2010 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Łowickiej 15 czynny będzie, w godzinach 8ºº-13°°, punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat szczepień.

Bezpiecznie zapobiegać chorobie 

Substancje psychoaktywne – nowe zagrożenia – fakty i mity

 

W dniu 17.11.2010 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja nt. Substancje  psychoaktywne – nowe zagrożenia – fakty i mity, której organizatorem był Józef Matysiak – Starosta Rawski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej.

Konferencja przeznaczona była dla nauczycieli ,psychologów i pedagogów szkolnych, rodziców .

Konferencję uroczyście otworzył Starosta Powiatu Rawskiego.

Krzysztof Jasiński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przedstawił problem uzależnień jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa, działania Inspekcji Sanitarnej w zakresie tzw ,,dopalaczy”, zmiany legislacyjne w zakresie nadzoru nad substancjami psychoaktywnymi.

Prof.dr hab.n.farm – Jolanta Zawilska  z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi scharakteryzowała środki psychoaktywne , ich wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz omówiła leki i inne dostępne środki, które używa młodzież do odurzania.

Pan Maciej Mazurkiewicz z Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi przedstawił wyniki badań dotyczących rozpowszechnienia  użycia dopalaczy w śród młodzieży w Polsce.

 Pani Beata Woźniak  przedstawiła i omówiła  mechanizmy psychologiczne uzależnień .

Pani Karolina Sokołowska z Komendy Powiatowej Policji przedstawiła skalę zagrożeń środkami psychoaktywnymi w powiecie rawskim.

W konferencji wzięło udział 120 osób

 • -
 • -

,, Zdążyć przed grypą”

 

Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną szeroko rozpowszechnioną na całym świecie. Jej epidemie zależne są od pory roku. W Polsce epidemie grypy występują w sezonie jesienno- zimowym i wczesną wiosną. Wirus grypy charakteryzuje się dużą zakaźnością . Przenoszony jest z człowieka chorego na zdrowego drogą kropelkową tzn. w kropelkach wydzielin z dróg oddechowych .

Okres wylęgania choroby tj. od momentu zakażenia wirusem grypy do rozwoju choroby wynosi od kilku do 48 godzin. Wirus namnaża się w komórkach nabłonka górnych dróg oddechowych : w nosie, gardle, tchawicy, oskrzelach.

Choroba rozpoczyna się nagle dreszczami i wysoką gorączką, potami, następnie pojawia się ostry nieżyt błony śluzowej nosa i gardła , kaszel, zapalenie spojówek.

Objawom tym towarzyszy uczucie osłabienia i ogólnego rozbicia, ból głowy oraz bóle kostno-stawowo-mięśniowe.

Przebieg choroby zależny jest od zjadliwości wirusa, a także od wieku chorego oraz od obciążenia organizmu przewlekłymi chorobami.

Do najczęstszych powikłań pogrypowych należą   

 zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. 

- zapalenie ucha środkowego 

- zapalenie zatok obocznych nosa

- zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia

- zaostrzenie chorób przewlekłych m.in. nasilenie objawów choroby wieńcowej,

niewydolności krążenia , astmy, rozregulowanie cukrzycy, pogorszenie wydolności nerek.

 

Jak zapobiec infekcji

- ubieraj się odpowiednio do pogody

- nie zapomnij założyć czapkę, przez głowę tracimy aż 40% ciepła

- często wietrz pomieszczenie w którym przebywasz przez dłuższy okres czasu

- staraj się nawilżyć suche powietrze

- unikaj gwałtownych zmian temperatury

- stosuj dietę zapewniającą odpowiedni zasób witamin

- nie zapominaj zimą o potrzebie uprawiania aktywności fizycznej

- unikaj kontaktu z osobami chorymi w okresie epidemii zrezygnuj z przebywania z miejsc publicznych jak teatry, kina, komunikacja miejska

      zaszczep się przeciw grypie

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca coroczne, profilaktyczne szczepienie przeciwko grypie.

 

Komitet Doradczy ds. Szczepień Światowej Organizacji Zdrowia zaleca powadzenie szczepień szczególnie w niżej wymienionych grupach ryzyka :

      osoby po przeszczepie organu

      zdrowe dzieci w wieku 6-23 m.ż.

      Dzieci > 26 miesiąca życia z grupy podwyższonego ryzyka

      osoby w wieku >50 r.ż ( w tej grupie wiekowej znacznie zwiększa się liczba osób

należących do grup podwyższonego ryzyka)

      dorośli i dzieci , chorzy na przewlekłe choroby układy sercowo-naczyniowego lub oddechowego w tym astmę oskrzelową

      .Dorośli i dzieci, którzy w minionym roku wymagali regularnych kontroli lekarskich i często przebywali w szpitalu z powodu chorób metabolicznych ( w tym cukrzycy), niewydolności nerek, hemoglobinopatii lub niedoborów odporności ( w tym spowodowanych leczeniem immunosupresyjnym lub zakażenia HIV.

      Kobiety w ciąży

      pensjonariusze domów spokojnej starości, zakładów opieki zdrowotnej i dla przewlekle chorych.


Świadomie dziś – bezpiecznie jutro

 

W ramach obchodów Dni Zdrowia Publicznego w dniu 28 października w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Młodzież została zapoznana z zadaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Następnie przeprowadzono z uczniami warsztaty dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.

 • -
 • -
 • -

 • -

W  dniu 17 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Wolności 1  odbędzie się konferencja dla nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców powiatu rawskiego na temat substancji psychoaktywnych ich działania i zagrożeń z nimi związanych. Konferencja organizowana jest wspólnie przez Starostę Rawskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.

     

Wybierz życie – pierwszy krok

 

 W dniu 1 października w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Skierniewicach odbyło się szkolenie w zakresie Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego – Wybierz życie – pierwszy krok.

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

W szkoleniu uczestniczyli koordynatorzy programu z powiatów : skierniewickiego, łowickiego i rawskiego.

W powiecie rawskim program realizowany będzie : w Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 

 • -

Wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696), zniosło obowiązek kwalifikacji obiektów wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednakże w świetle obowiązujących przepisów prawnych podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie w połączeniu z wyżywieniem dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatwierdzenia takiej placówki żywienia zbiorowego zamkniętego.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) zakład produkujący żywność (w tym prowadzący żywienie zbiorowe) podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w trybie i na zasadach określonych w:

- rozporządzeniu ( WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str 1 z pózn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str.319);

- rozporządzeniu ( WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli

urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

(Dz. Urz. UE L 165 z dnia 30 kwietnia 2004r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, t. 45, str. 200).

Powyższy obowiązek nie dotyczy obiektów już wcześniej zatwierdzonych i zarejestrowanych, znajdujących się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów składa się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej.

Wzór wniosku o rejestrację i zatwierdzenie zakładu określa rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz.730).

Zatwierdzenie zakładu dokonywane jest na podstawie kontroli przeprowadzonej

w zakładzie przez przedstawiciela państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w trakcie której sprawdzane jest spełnienie przez zakład wymagań higienicznych.

Ogólne wymagania higieniczne, jakie muszą być spełnione w produkcji i obrocie żywnością określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.


 Światowy Dzień bez Tytoniu

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej włączyła się do udziału w imprezach towarzyszących z okazji Dni Rawy w zakresie promocji zdrowia – obchody   Światowego Dnia bez Tytoniu.

 

Celem uczestnictwa było zainteresowanie problematyką antynikotynową, właściwego odżywiania jak najszerszych kręgów społeczeństwa  poprzez opracowania  graficzne, przekazanie pewnej dozy wiedzy w formie słowa drukowanego , rozmów indywidualnych, pomiaru  zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczaniu BMI.

 • -
 • -
 • -

Nie pal przy mnie, proszę

 

W dniu  25. 05. 2010 roku w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej podsumowano realizację programu - ,, Czyste powietrze wokół nas oraz konkurs plastyczny -,, Proszę, nie pal przy mnie”

W programie min. mogliśmy podziwiać  dzieci z przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej, piosenką o Dinusiu oraz uczniów z Gimnazjum w Białej Rawskiej, którzy przedstawili  bajkę o Kopciuchu.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Fundatorem nagród dla uczestników konkursu był Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej i Urząd Miasta w Białej Rawskiej.

 • -
 • -
 • -
 • -

STARA WOJSKA TRZYMA FORMĘ

 

 

W dniu 21 .O5. 2010 roku w Szkole Podstawowej w  Starej Wojskiej odbyła się impreza prozdrowotna, podczas której podsumowano program edukacyjny Trzymaj Formę.

Uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej przygotowali plakaty z fraszkami o prawidłowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Wykonali również ekspozycje zdrowej żywności. Na zakończenie uczniowie wysłuchali wykładu nt. zbilansowanej diety dzieci i młodzieży.

 • -
 • -
 • -

Festiwal  Piosenki  o Zdrowiu

 

W dniu  18.05. 20010 roku w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, odbył się etap  wojewódzki V Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Powiat rawski reprezentowali :

·        Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej

·        Gimnazjum w Regnowie

·        Szkoła Podstawowa w Rososze.

 

Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej  z piosenką pt -,, Wybierz życie”  zajęło drugie miejsce. Gratulujemy !

 • -
 • -
 • -

31 maja Światowy Dzień Bez Tytoniu

 

 

 

 

 • -
 • -

 

     W 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia WHO ustanowiła dzień 31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu. Hasłem przewodnim tegorocznej Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej jest „Płeć a tytoń”. Kampania jest skierowana do ogółu społeczeństwa ze szczególnym ukierunkowaniem na kobiety planujące ciążę, ciężarne i młode matki. Jej celem jest dostarczenie wiedzy o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwa a także motywowanie społeczeństwa do zaprzestania palenia i promowanie mody na niepalenie.

Założenia przekazu treści kampanii to:

- promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,

- promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie dzieci),

- motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób (szczególnie zdrowiem dzieci),

- promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),

- kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kobiet ciężarnych i dzieci przed dymem tytoniowym).


SZCZEPIĄC SIEBIE - CHRONISZ BLISKICH

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ
24 KWIETNIA - 1 MAJA

 • -

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy  zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w tej kwestii.

 

W związku z Europejskim Tygodniem Szczepień w dniach 26 -30 kwietnia br. (od poniedziałku do piątku) w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Łowickiej 15 czynny będzie w godzinach 8:00 - 10.00 punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat szczepień.


Człowiek, Urbanizacja i Zdrowie

 

 

W dniu 19 .04. 2010 roku w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, odbyła się impreza prozdrowotna w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

Program imprezy zawierał między innymi

 • Wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej nt. celów i założeń Światowego Dnia Zdrowia 2010
 • Podsumowanie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu rawskiego
 • Inscenizacja w wykonaniu  uczniów z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej pt.,, Nałogom mówię nie”.
 • -
 • -

 • -

EUROPEJSKA KAMPANIA INFORMACYJNA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW

 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej organizują kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Jednym z głównych działań wspierających tę kampanię jest Europejski Konkurs Dobrych Praktyk, organizowany w celu identyfikacji przykładów dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych.

Celem konkursu jest prezentacja korzyści wynikających z przestrzegania dobrych praktyk w zakresie BHP. Konkurs jest kierowany do europejskich pracodawców i pracowników oraz innych stron uczestniczących w procesie pracy, w tym partnerów społecznych, specjalistów BHP oraz innych instytucji i osób zapewniających wsparcie i informacje na poziomie miejsc pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://osha.europa.eu/pl/campaigns

 Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną.


 • -

 

Czy solaria mogą być niebezpieczne

 

Coraz większym problemem dla zdrowia staje się nadmierne narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, w tym także pochodzące z solariów. Warto podkreślić, że niektóre solaria emitują promieniowanie ultrafioletowe kilka razy silniejsze niż australijskie letnie słońce w samo południe. Dlatego nieprzemyślane korzystanie z solariów może bardzo wyraźnie zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaleca korzystania z solariów osobom:

 

 • z fototypem I lub II (większe ryzyko oparzenia niż estetycznej opalenizny)
 • z licznymi znamionami barwnikowymi na skórze
 • z dużą ilością piegów
 • z oparzeniami słonecznymi w dzieciństwie
 • poniżej 18 roku życia
 • ze stanami przednowotworowymi lub nowotworami skóry
 • ze skórą uszkodzoną przez słońce
 • przyjmującym leki uwrażliwiające na promienie UV
 • bezpośrednio po zastosowaniu kosmetyków uwrażliwiających na promienie UV

   

Natomiast w przypadku wszystkich pozostałych osób, których te powyższe zakazy nie dotyczą, decyzja czy ryzykować i opalać się w solarium czy nie zależy już od nich samych.

 

Oto kilka zasad, których warto przestrzegać, decydując się na wizytę w solarium:

 

 • Korzystaj ze sprawdzonych solariów. Jeśli cokolwiek w wyglądzie urządzenia budzi wątpliwości, zażądaj pokazania stosownych dokumentów, świadczących o tym, że urządzenie jest regularnie serwisowane. Jeśli z jakichś przyczyn okaże się to niemożliwe, wybierz się do innego gabinetu. 
 • Upewnij się, czy łóżko opalające lub kabina zostały zdezynfekowane po poprzednim użytkowniku. To bardzo ważne, ponieważ w solarium bardzo łatwo zarazić się grzybicą i innymi trudnymi do wyleczenia chorobami skóry.
 • Obowiązkowo używaj okularów ochronnych, bo promienie UVA zwiększają ryzyko powstania zaćmy. Samo zamknięcie oczu nie wystarczy!

 

załącznik – informacja nt. zdrowotnych skutków nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV)


INFORMACJA

Jajko jako nieodzowny element naszej diety


Żółty Tydzień

W tym roku ruszyła już 20 edycja akcji „Żółty Tydzień”, która rozpoczęła się 15 marca. Celem akcji jest uświadomienie zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzacja szczepień ochronnych. Wszyscy, którzy chcą skorzystać z możliwości szczepień, adresy punktów szczepień znajdą na stronach www.zoltytydzien.pl. „Żółty Tydzień” potrwa do 27 marca.

Na terenie powiatu rawskiego akcję prowadzi : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RAW  MEDICA Rawie Mazowieckiej.

Szczepienia są jedyną i długotrwałą metodą ochrony przed zakażeniem. Należy pamiętać, iż wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B, tzw. żółtaczka wszczepienna, jest jedną z najpoważniejszych chorób zakaźnych, prowadzącą w konsekwencji do powikłań w postaci marskości, a nawet raka pierwotnego wątroby. Wirus zapalenia wątroby typu B jest bardzo zakaźny (50 do 100 razy bardziej niż wirus HIV). Do zakażenia nim dochodzi w wyniku kontaktu z krwią lub wydzielinami osoby chorej. Często ma to miejsce w trakcie zabiegów medycznych, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy salonach tatuażu, a także w trakcie stosunku płciowego.
Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu A, tzw. żółtaczka pokarmowa to z kolei jedna z najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie. Do zachorowania może dojść poprzez spożycie zanieczyszczonej wirusem wody pitnej lub mytych w niej owoców i innych pokarmów. Ze względu na fakt, że wirus jest wydalany z kałem, istnieje ryzyko zakażenia pokarmu przygotowywanego przez chorą osobę, zwłaszcza jeśli odbywa się to w złych warunkach sanitarnych. Szczególnie narażone na infekcje są osoby aktywne, często podróżujące.
Szczepieniom przeciwko WZW A i WZW B powinien poddać się każdy, kto nie jest jeszcze uodporniony na te choroby. Do grupy szczególnego ryzyka należą osoby przewlekle chore, dzieci i młodzież, których nie objęły szczepienia obowiązkowe, kobiety w wieku 20-40 lat oraz osoby często podróżujące.


Światowy Dzień Zdrowia  

 

Corocznie 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jest to data upamiętniająca powstanie Światowej Organizacji Zdrowia w dniu 7 kwietnia 1948r.

   Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na ważne, ale i zaniedbane problemy zdrowia publicznego, poprzez popularyzację tematyki związanej z hasłem.

W tym roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą koncentrować się na problemach zdrowotnych wynikających z urbanizacji świata, a hasłem przewodnim będzie    „CZŁOWIEK I MIASTO”.

 Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w 2007r. liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii 50%. Szacuje się, że do 2030 roku sześć na dziesięć osób będzie mieszkało w mieście, a przed rokiem 2050 liczba ta wzrośnie do siedmiu osób. W nadchodzących 30 latach znacząca część przyrostu ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich. Taki stan rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi m.in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, epidemie chorób, w tym chorób niezakaźnych i związanych z nimi czynnikami ryzyka, takimi jak: używanie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu.

 Więcej informacji na stronie http://www.who.int/world-health-day/2010/en/index.html


Każdy kęs ma swój sens

 

W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej rozpoczęto oficjalnie realizację IV edycji programu profilaktycznego Trzymaj Formę.  W czasie warsztatów w dniu 25 lutego uczniowie poznali zasady zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania,  dzienne zalecenia żywieniowe dla dziewcząt i chłopców w ich wieku . Aby zachęcić wszystkich uczestników do właściwego odżywiania zorganizowano quiz  o prawidłowym odżywianiu oraz konkurs na sałatkę owocową. Nagrodzono najlepszych , a na koniec najprzyjemniejsza była degustacja ! Dzieci stwierdziły, że zdrowe jedzenie może być bardzo smaczne.

 • -
 • -

Czy warto dbać o zdrowie

 

 W dniu 19.02.10 roku w Powiatowej  Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej  odbyła się lekcja o zdrowiu. Do udziału zaproszono grupę dzieci uczęszczających na półkolonie zimowe ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej .W trakcie spotkania dzieci zostały zapoznane z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  z różnymi kategoriami zdrowia i choroby. Zajęcia pozwoliły dzieciom odpowiedzieć na pytania : czym jest zdrowie, do czego jest nam ono  potrzebne, czy warto być zdrowym oraz jakie są konsekwencje braku zdrowia. 

 • -
 • -

„Czyste powietrze wokół nas”


 

Dnia 3.02 2010 r. odbyło się szkolenie dla realizatorów programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej - „Czyste powietrze wokół nas”.

 

Główne cele programu to:
 

wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 

zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

Program adresowany jest do dzieci w wieku 5 – 6 lat, uczęszczających do przedszkoli oraz rodziców i opiekunów dzieci.

 

Jest to druga edycja programu, w którym uczestniczy 30% przedszkoli z terenu powiatu rawskiego.

 

Uczestnikom szkolenia przedstawiono prezentację na temat „Diagnozy problemu palenia tytoniu w Polsce” oraz założenia realizacji programu w roku szkolnym 2009/2010. Podsumowano I edycję programu.
 

Wszyscy koordynatorzy otrzymali materiały: plakat, kolorowani oraz broszurkę ze scenariuszami zajęć.

 • -
 • -

 "TRZYMAJ FORMĘ " w roku szkolnym 2009/2010.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 05.02.2010r. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się szkolenie dla szkolnych  realizatorów IV – edycji Programu Edukacyjnego

 

 

Program kierowany jest do uczniów klas V – VI szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ich rodziców  .


Głównym c e l e m programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


Pani Magdalena Kępa – koordynator programu z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej  zapoznała uczestników z realizacją programu w swojej placówce.

 • -
 • -

STAN SANITARNY 

 POWIATU RAWSKIEGO ZA 2009 ROK


Gruźlica – problem wciąż aktualny

 

         Co roku 24 marca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia na pamiątkę dnia 24 marca 1882 roku, kiedy to niemiecki bakteriolog Robert Koch ogłosił odkrycie wywołującej gruźlicę bakterii, zwanej dzisiaj prątkiem Kocha.

            Gruźlica jest jedną z najstarszych chorób zakaźnych, która towarzyszyła ludzkości od zarania jej dziejów. Mówiło się o niej „choroba nędzy”, gdyż występowała powszechnie wśród ubogich warstw ludności. Gruźlica jest chorobą zakaźną (bakteryjną) i zaraźliwą, chorobą wielonarządową. Atakuje wszystkie narządy i tkanki, ze szczególną predyspozycją do układu oddechowego. Dominującą drogą szerzenia się zakażenia prątkiem jest zakażenie drogą powietrzną (inhalacyjną, kropelkową), znacznie rzadziej jest to droga pokarmowa. Chory obficie prątkujący podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania, głośnego mówienia wraz z kropelkami śluzu wydala prątki, które w postaci aerozolu unoszą się w powietrzu. Najbardziej podatne na zachorowanie są osoby mające obniżoną odporność: dzieci, osoby w podeszłym wieku, niedożywione, diabetycy, palacze, bezdomni, osoby nadużywające alkoholu, uzależnione od narkotyków. Objawy w gruźlicy mogą mieć charakter ogólnoustrojowy i miejscowy. Do najczęstszych należą: stany podgorączkowe i gorączka, nocna potliwość, osłabienie, brak apetytu i utrata masy ciała, przedłużający się tj. trwający ponad 3 tygodnie kaszel, któremu może towarzyszyć odkrztuszanie plwociny. Metodami pozwalającymi na zdiagnozowanie gruźlicy są RTG klatki piersiowej, próba tuberkulinowa, badanie plwociny – hodowla na pożywkach. W większości przypadków gruźlicę można całkowicie wyleczyć. Trwa to od 6 do 9 miesięcy. Mimo rozwiniętej profilaktyki i stosowania nowoczesnych i skutecznych leków, gruźlica nadal stanowi duży problem zdrowotny na świecie i w Polsce.

            W skali kraju szacuje się, że co roku na gruźlicę zapada blisko 10 000 osób. W województwie łódzkim w 2009 roku stwierdzono 682 przypadki tej choroby (współczynnik zapadalności 26,7).

            Na terenie powiatu rawskiego od kilku lat notuje się stałą tendencję spadkową zapadalności na gruźlicę. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej prowadzi rejestr przypadków zachorowań na gruźlicę. W 2005 roku zanotowano 34 przypadki zachorowania (współczynnik zapadalności 68,2), w 2006 – 23 przypadki (wsp. zapad. 46,4), w 2007 – 22 przypadki (wsp. zapad. 44,5), w 2008 – 18 przypadków (wsp. zapad. 36,6) a w 2009 zanotowano 15 przypadków (wsp. zapad. 30,5).

Wzrasta świadomość i wiedza ludzi na temat profilaktyki i skuteczności leczenia gruźlicy, powszechnego dostępu do szczepień oraz zdrowego stylu życia. Czynniki te mają wpływ na zmniejszenie zachorowań na gruźlicę w ostatnich latach.

 

Przygotowała Beata Jakubczak


INFORMACJA

Trzymaj Formę

W dniu 24 stycznia 2008 roku w świetlicy Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu Trzymaj Formę.

W programie szkolenia zawarto :

 • Podsumowanie I edycji programu edukacyjnego – Trzymaj Formę
 • Założenia realizacji II edycji programu
 • Anoreksja i Bulimia
 • Znakowanie wartością odżywczą GDA
 • Realizacja programu edukacyjnego – Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej
 • -

INFORMACJA

Dbamy  o zdrowie w czasie zimy

W ramach akcji ,,Bezpieczna Zima” przeprowadzono pogadanki dla uczestników  półkolonii  zimowych ze szkół podstawowych

Uczestnicy półkolonii zostali zapoznani

 • z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
 • z zasadami zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, zapobiegania zakażeniom wywołanym przez meningokoki.

Przeprowadzono quiz o zdrowiu. Uczestnicy konkursów otrzymali drobne upominki.

 • -

INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w 2008 roku tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Zdrowia będzie ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem zmian klimatycznych. Społeczności i organizacje na całym świecie będą podejmowały działania zmierzające do zwrócenia uwagi i większego zrozumienia dla konsekwencji zdrowotnych zmian klimatu oraz pokazania wpływu rosnącej współzależności między zdrowiem i klimatem, a narodowymi oraz międzynarodowymi decyzjami i politykami.
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony będzie pod hasłem:

"Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian klimatycznych"

W ramach obchodów  Światowego Dnia Zdrowia  został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do przedszkoli pt. ,, Jak dbać o zdrowe środowisko radzą przedszkolaki”.


INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 04.04.2008r. postanowieniem znak:PPIS-ZNS/470/20/08 uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych wraz z infrasturkturą towarzyszącą w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej którego inwestorem będzie LOGIS S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej.

Z treścią postanowienia oraz dodatkowymi materiałami strony mogą się zapoznać w siedzibie PSSE w Rawie Mazowieckiej, ulica Łowicka 15, pokój 21, w terminie siedmiu dni od daty ukazania się informacji.


INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 10.04.2008r. postanowieniem znak: PPIS-ZNS/470/21/08 uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Rawie Mazowieckiej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Żydomicach, gm. Rawa Mazowiecka.

Z treścią postanowienia oraz dodatkowymi materiałami  strony mogą się zapoznać w siedzibie PSSE w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka 15, pokój 21, w terminie siedmiu dni od daty ukazania się informacji.

INFORMACJA

W dniu 8.04. 2008 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny -,,Jak dbać o zdrowe środowisko-radzą przedszkolaki” skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli  powiatu rawskiego. Celem konkursu była edukacja dzieci na temat wpływu środowiska na zdrowie człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego.

Komisja konkursowa oceniła dostarczone prace i wyłoniła laureatów :

I miejsce

§        Wiktoria Jóźwik – Przedszkole nr 5 w Rawie Mazowieckiej,

§        Aleksandra Gierach – Przedszkole nr 2 w Rawie Mazowieckiej,

§        Margarita Kijowska – Przedszkole nr 1  w Rawie  Mazowieckiej,

§        Michał Cholewiński – przedszkole w Sadkowicach.

II miejsce

§        Wiktoria Żabska – Przedszkole nr 5 w Rawie  Mazowieckiej,

§        Agata Leszczuk – Przedszkole nr 2 w Rawie  Mazowieckiej,

§        Natalia Kieszek -  Przedszkole nr1  w Rawie  Mazowieckiej,

§        Kinga Karpińska – Przedszkole w Sadkowicach.

III miejsce

§        Natalia Waszczykowska – Przedszkole nr 5 w Rawie Mazowieckiej,

§        Michał Lipski – Przedszkole nr 2 w Rawie  Mazowieckiej,

§        Małgorzata Woszczyk – Przedszkole nr 1 w Rawie Mazowieckiej,

§        Julia Tokarska - Przedszkole w Sadkowicach.

     Fundatorem nagród jest firma SULO POLSKA.

 • -
 • -

INFORMACJA

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W dniu 24.04.2008 roku w Miejskim Domu Kultury w Rawie  Mazowieckiej, odbył się etap powiatowy  III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Do udziału w Festiwalu zgłosiło się  12 zespołów z  8 placówek nauczania i wychowania.

Laureatów wyłoniło Jury w składzie :

·        Pani Elżbieta Napióra – starszy wizytator, koordynator  ds. edukacji ekologicznej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z Delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach.

·        Pani Małgorzata  Kaczyńska – Kierownik Biura Zarządu  Powiatowego w Rawie  Mazowieckiej

·        Pani Jolanta Budziejewska – pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Rawie Mazowieckiej

·        Pan Grzegorz  Klimczak – Dyrektor  Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Laureatami etapu powiatowego III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu zostali :

w kategorii szkół podstawowych 

I miejsce – Szkoła  Podstawowa  w Regnowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Konopnicy( piosenka pt.,, Panie doktorze”.

III miejsce – Szkoła  Podstawowa w Boguszycach

w kategorii gimnazja

I miejsce – Gimnazjum w Cielądzu i Gimnazjum nr 2 w Rawie  Mazowieckiej

II miejsce Gimnazjum w Regnowie (piosenka pt.,, Mój świat”

III miejsce Gimnazjum w Regnowie (piosenka pt.,, Więc powiedz stop”

W przerwie, podczas obrad jury wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej. W ich wykonaniu zobaczyliśmy :

·        Kopciuszka – wersję nowoczesną

·        Pokaz tańca nowoczesnego

·        duet w tańcu cza- cza.

Dziękujemy członkom jury, pracownikom Miejskiego Domu Kultury,

      dzieciom, młodzieży i nauczycielom , sponsorom nagród.

Laureatom życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach festiwalu .

 

 • -
 • -

INFORMACJA

Jak dbać o zdrowe środowisko –radzą przedszkolaki

Pod takim hasłem w dniu 25 kwietnia  w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyła się impreza prozdrowotna z okazji Światowego Dnia Zdrowia, której celem była edukacja dzieci na temat wpływu środowiska na zdrowie człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego.

Program Imprezy

·        Słowo wstępne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej dotyczące Światowego Dnia Zdrowia.

·        Podsumowanie konkursu plastycznego- „ Jak dbać o zdrowe środowisko –radzą przedszkolaki.”

·        Program artystyczny w wykonaniu:  Przedszkola nr 2,  nr1 nr 5 w Rawie Mazowieckiej, podczas którego dzieci poprzez inscenizację, wiersze i piosenki przekazały receptę jak dbać o środowisko aby było zdrowe.

Składamy serdeczne podziękowania Urzędowi Miasta w Rawie Mazowieckiej, pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, dyrektorom, wychowawcom , małym artystom z rawskich przedszkoli .

 • -
 • -
 • -
 • -

I N F O R M A C J A

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej przekazuje do wiadomości  instrukcję z dnia 22.05.20008r w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami. Instrukcja ta zastępuje poprzednią instrukcję z dnia 06.07.2007r. 

Poniżej podajemy linki do instrukcji:

http://www.pis.lodz.pl/pliki/akt_080709_instrukcja_obozy.pdf


I N F O R M A C J A

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej. uprzejmie informuje, że tegoroczny Światowy Dzień bez Tytoniu przypadający na 31 maja obchodzony będzie pod hasłem "Młodość bez papierosa". Z tej okazji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej organizuje punkt ekspozycyjno - konsultacyjny dla osób palących tytoń i biernych palaczy. Punkt Konsultacyjny będzie czynny 31 maja 2008r. w godzinach od 10.00 do 15.00 na terenie zamku  Książąt Mazowieckich .

W ramach działalności punku będzie można :

·        zbadać zawartość  tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

·         zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi szkodliwości palenia tytoniu, 

·        obliczyć swoje BMI

Zapraszamy !!!


I N F O R M A C J A

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w powiecie rawskim

                                       Młodość bez papierosa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej włączyła się do udziału w imprezach towarzyszących z okazji Dni Rawy w zakresie promocji zdrowia – obchody   Światowego Dnia bez Tytoniu.

Celem uczestnictwa było zainteresowanie problematyką antynikotynową, właściwego odżywiania jak najszerszych kręgów społeczeństwa  poprzez opracowania  graficzne, przekazanie pewnej dozy wiedzy w formie słowa drukowanego , rozmów indy-widualnych, pomiaru  zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczaniu BMI.

Przeprowadzono również konkursy dla dzieci dotyczące podstawowej wiedzy na temat higieny osobistej, zapobiegania chorobom, ochrony środowiska oraz walki z nałogami w tym także z nałogiem palenia papierosów . Każdy uczestnik konkursu otrzymywał upominek.

 • -
 • -
 • -
 • -

I N F O R M A C J A

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 10.06.2008r. postanowieniem znak: PPIS-ZNS/470/34/08 uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń służących do poboru wód podziemnych w miejscowości Wilcze Piętki gm. Biała Rawska . Z treścią postanowienia oraz dodatkowymi materiałami  strony mogą się zapoznać w siedzibie PSSE w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka 15, pokój 21, w terminie siedmiu dni od daty ukazania się informacji.


I N F O R M A C J A

Gmina Biała Rawska - ,,Trzyma Formę”

W dniu 12.06.2008 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej odbyło się podsumowanie działań dotyczących realizacji programu Trzymaj Formę w Gimnazjum w Białej Rawskiej.

Wśród zaproszonych gości miedzy innymi byli:

Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – Bogdan Pietrzak,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia zarysów programu przez koordynatora panią Janinę Pietrzak. Następnie mogliśmy podziwiać uczniów w programie artystycznym, który zawierał elementy dotyczące  prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, ochrony środowiska.

Pani dietetyk z Instytutu Witalności w Warszawie przedstawiła zasady zdrowego żywienia. Podsumowano konkursy (test wiedzy dot. odżywiana , konkurs plastyczny, konkurencje sportowe), do udziału w których zaproszono uczniów z Miasta i Gminy Biała Rawska. Na zakończenie imprezy odbyła się degustacja surówek przygotowanych przez uczniów.

 • -
 • -
 • -
 • -

I N F O R M A C J A

Bezpieczne wakacje

W dniu 20 czerwca 2008 roku  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, oraz pracownicy Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej uczestniczyli w uroczystych zakończeniach roku szkolnego w szkołach powiatu rawskiego, przekazując 10 zasad bezpiecznych wakacji, które zostały opracowane przez  Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Dbaj o higienę osobistą. Unikaj używania wspólnie z innymi osobami ręcznika, grzebienia i przyborów toaletowych. Starannie myj owoce i warzywa przed jedzeniem, najlepiej pod bieżącym strumieniem wody. Pamiętaj o zabezpie-czeniu żywności przed muchami. Unikaj kupowania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców. Nie przechowuj poza lodówką środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu (ciastek z kremem, jogurtów, kefirów, serków, wędlin) - może spowodować to wystąpienie zatrucia pokarmowego. Nie spożywaj żywności z objawami nieświeżości lub zepsucia (zmieniony zapach, barwa, konsystencja , itp.). Pij tylko wodę przegotowaną lub butelkowaną. Korzystaj tylko z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych i zawsze pod opieką osób dorosłych. Mimo, że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu - noś nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, stosuj kremy z filtrami ochronnymi. Noś odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak najwięcej części ciała. Po wizycie w lesie dokładnie obejrzyj całe ciało. Jeżeli zauważysz kleszcza, zwróć się o pomoc w jego usunięciu. W każdym przypadku gdy poczujesz, że coś ci dolega lub źle się czujesz, zgłoś to swoim opiekunom, im szybciej zostanie udzielona ci fachowa pomoc tym szybciej wrócisz do zdrowia. Dokładnie myj ręce mydłem pod bieżącą wodą przed posiłkami, a już bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety.

„10 ZASAD BEZPIECZNYCH WAKACJI” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Okres wakacji to czas wyjazdów turystycznych. Wakacje umożliwiają zawieranie nowych znajomości sprzyjających często przypadkowym kontaktom seksualnym, które zwiększają ryzyko zakażenia wirusem HIV. Alkohol i narkotyki prowadzą do zagrożenia zdrowia a nawet życia, ponadto mogą sprawić, że staniesz się ofiarą lub sprawcą aktów przemocy. Pamiętaj, zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów – przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz częstsze. Po takich substancjach łatwo możesz stracić samokontrolę. Dbaj o higienę osobistą. Korzystaj tylko z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych. Mimo, że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu – noś nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, stosuj kremy z flirtami ochronnymi. Noś odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak najwięcej części ciała. Po wizycie w lesie dokładnie obejrzyj całe ciało. Jeżeli zauważysz kleszcza, natychmiast delikatnie go usuń. Nie przechowuj poza lodówką środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu (ciastek z kremem, jogurtów, kefirów, serków, wędlin) - może spowodować to wystąpienie zatrucia pokarmowego. Zabezpiecz żywność przed owadami. Prowadź i propaguj zdrowy styl życia - odżywiaj się racjonalnie, bądź aktywny ruchowo, dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Przebywając na wakacjach w swoim postępowaniu kieruj się zdrowym rozsądkiem.

I N F O R M A C J A

Informacja o kampanii 2008 – 2009 Krajowego Centrum ds. AIDS

W Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczęściej zakażają się osoby będące w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nie posiadających stałego partnera.

Osoby młode są też najbardziej mobilne. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są skierowane także do osób przemieszczających się na terenie kraju.

Odbiorcy kampanii to przede wszystkim osoby:

 • dorosłe (18-35 lat)
 • wyjeżdżające za granicę i podróżujące po Polsce (charakter i czas podróży dowolny)
 • aktywne seksualnie
 • żyjące w związkach formalnych, nieformalnych oraz nie posiadające stałego partnera
 • dla których wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem
 • odpowiedzialne za własne zdrowie.

Polacy mają wiedzę na temat „HIV/AIDS”, nie stosują jej jednak w życiu codziennym. Brakuje im wyobraźni do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowań. Nie odnoszą możliwości zakażenia HIV do siebie.
Co chcemy powiedzieć poprzez kampanię „Wróć bez HIV”?

 • Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie, czy też przekonania – HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie.  
 • Zawsze i wszędzie unikaj ryzykownych zachowań.
 • HIV i AIDS nie zna granic.
 • Seks, tak jak podróż, to wspaniałe przeżycie, może dawać dużo satysfakcji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo.
 • Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera, choćby przypadkowego.
 • Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny
 • -

I N F O R M A C J A

Młodość bez papierosa

          W dniu 25.07.08.  w Świetlicy Środowiskowej został podsumowany konkurs plastyczny -,, Młodość bez papierosa”. Celem konkursu było  zwrócenie uwagi na konsekwencje biernego palenia tytoniu, poznanie skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

Jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia dla

·        Danuty Kobyłeckiej

·        Magdaleny Urbaniak

·        Damiana Adamczyka

·        Weroniki Adamczyk

Gratulujemy  laureatom

I N F O R M A C J A

Wypoczywaj bezpiecznie- ciesz się latem.

          W dniu 24 lipca 2008 roku pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Rawie Mazowieckiej w ramach akcji ,, Bezpieczne wakacje”  odwiedzili dzieci przebywające na półkolonii w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury  w Białej Rawskiej. Dzieci wysłuchały wykładów nt. szkodliwości  dymu tytoniowego, higieny osobistej. Na zakończenie spotkania przeprowadzono wśród uczestników  półkolonii quiz o zdrowiu.


I N F O R M A C J A

Żółty Tydzień

W dniach 1- 19 września po raz kolejny prowadzona będzie akcja profilaktyczna pod nazwą Żółty Tydzień mająca na celu popularyzację szczepień ochronnych i uświadamianie zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby (WZW) typu A i B. Na terenie powiatu rawskiego akcję prowadzi Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej: RAW-MEDICA, GADENT, VERBENA w Rawie Mazowieckiej. Do punktu szczepień powinni się zgłosić wszyscy, którzy rozpoczęli cykl szczepień w marcu tego roku, w celu przyjęcia drugiej i zarazem ostatniej dawki szczepionki przeciwko WZW typu A oraz trzeciej przeciwko WZW typu B. W trakcie akcji będzie można zaszczepić także szczepionką skojarzoną uodporniającą na oba typy wirusa.
Szczepienia są jedyną i długotrwałą metodą ochrony przed zakażeniem. Należy pamiętać, iż wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B, tzw. żółtaczka wszczepienna, jest jedną z najpoważniejszych chorób zakaźnych, prowadzącą w konsekwencji do powikłań w postaci marskości, a nawet raka pierwotnego wątroby. Wirus zapalenia wątroby typu B jest bardzo zakaźny (50 do 100 razy bardziej niż wirus HIV). Do zakażenia nim dochodzi w wyniku kontaktu z krwią lub wydzielinami osoby chorej. Często ma to miejsce w trakcie zabiegów medycznych, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy salonach tatuażu, a także w trakcie stosunku płciowego.
Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu A, tzw. żółtaczka pokarmowa to z kolei jedna z najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie. Do zachorowania może dojść poprzez spożycie zanieczyszczonej wirusem wody pitnej lub mytych w niej owoców i innych pokarmów. Ze względu na fakt, że wirus jest wydalany z kałem, istnieje ryzyko zakażenia pokarmu przygotowywanego przez chorą osobę, zwłaszcza jeśli odbywa się to w złych warunkach sanitarnych. Szczególnie narażone na infekcje są osoby aktywne, często podróżujące.
Szczepieniom przeciwko WZW A i WZW B powinien poddać się każdy, kto nie jest jeszcze uodporniony na te choroby. Do grupy szczególnego ryzyka należą osoby przewlekle chore, dzieci i młodzież, których nie objęły szczepienia obowiązkowe, kobiety w wieku 20-40 lat oraz osoby często podróżujące.              ,, BEZPIECZEŃSTWO  ŻYWNOŚĆI i ŻYWIENIA

                ZDROWIE  =      WIEDZA  =   ZAPOBIEGANIE ”

 

W dniu 21. 10. 2008 roku w Hotelu Ossa  Congress  & SPA odbyło się szkolenie zorganizowane przez  Powiatową  Stacje Sanitarno- Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej przeznaczone dla dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczych, osób odpowiedzialnych za żywienie zamknięte, koordynatorów programu ,, Trzymaj Formę”. Celem szkolenia było poprawienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, zdobycie nowej wiedzy i wdrożenie jej w praktyce.

Omówiono następujące zagadnienia :

1) Wymagania sanitarno higieniczne dla placówek obrotu żywnością i żywienia zbiorowego zamkniętego w placówkach oświatowo – wychowawczych.

2) Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna- opracowanie dokumentacji i wdrażanie w życie.

3) System HACCP jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.

4) Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.

5) Zapoznanie z założeniami realizacji III edycji programu  edukacyjnego ,,Trzymaj Formę”.

 

 • -

 

 

„Młodość wolna od nałogów”
 
 
W ramach obchodów Dnia -,, Rzuć palenie razem z nami” w dniu 30.10.08r w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Uzależnieniach.
Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej
Partnerzy Konkursu :
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Zarząd Rejonowy PCK w Rawie Mazowieckiej
Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej
Celem konkursu było utrwalenie wiedzy o zdrowiu, jego wartościach oraz zagrożeń wynikających z : zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia tytoniu.
Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla swojego zdrowia i innych ludzi.

 

Turnej 2008 uzależnienia 
 • -
 • -

 

Konkurs na zakładke HIV\AIDS 
 • -

 

Konkurs na zakładkę rozstrzygnięty

 
      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że 3 listopada 2008 roku został rozstrzygnięty konkurs na zakładkę z hasłem ostrzegającym młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych skutkujących zakażeniem wirusem HIV. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło 14 prac. Komisja konkursowa przyznała: I miejsce Wojciechowi Kępie uczniowi Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej , II miejsce Martynie Wolskiej uczennicy Gimnazjum w  Lubanii III miejsce Sylwii Sypce uczennicy  Gimnazjum w Cielądzu. Dodatkowo komisja przyznała 3 wyróżnienia dla:  Marka Kaczorowskiego z Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej, Anny Błąkała z Gimnazjum nr 1w Rawie Mazowieckiej, Anny Król z Gimnazjum w Cielądzu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

 

  Nie daj szansy AIDS

 
Pod takim hasłem w dniu 8 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyły  się Powiatowe Obchody Światowego Dnia AIDS.
 
Impreza została zorganizowana przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej.
 
Jej program obejmował :
 
·        Wykład Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej –pt - ,, Im więcej wiesz, tym mniej ryzykujesz”
 
·        Ogólnopolskie Kampanie multimedialne -,, W życiu jak w tańcu, każdy rok ma znaczenie”, ,, Wróć bez HIV”.
 
·        Podsumowanie konkursów : na zakładkę z hasłem ostrzegającym młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych skutkujących zakażeniem wirusem HIV. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych,  Turnieju Wiedzy o Uzależnieniach -,,Młodość wolna od nałogów”, na scenkę teatralną mówiącą o szkodliwym wpływie palenia papierosów na nasze zdrowie,  Turnieju Wiedzy HIV/AIDS - ,, Nie daj szansy AIDS”.
 
·        Spotkanie z wolontariuszem z Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanie
 
·        Występ artystyczny w wykonaniu uczniów  Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
 
·        Wystawa plakatów zgłoszonych na konkurs plastyczny ,, Młodzież o AIDS
 
W imprezie uczestniczyło 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego
 • -

 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
 
 
W dniu 7 stycznia 2009 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej odbyło się szkolenie nt: szkodliwości czynnego i biernego palenia papierosów, zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Młodzież wysłuchała wykładu nt.,, Bądź modny i mądry! Nie pal!. Chętni mogli wykonać badanie na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

 

 

 Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezpnowej.
 
Informacja ECDC
 
na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia w krajach UE
 
W ostatnich tygodniach grudnia liczne kraje zachodniej i południowej Europy poinformowały o znacznym wzroście liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ostrych zakażeń układu oddechowego. W 3 z tych krajów - Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii - liczba konsultacji lekarskich była znacznie wyższa niż zarejestrowana w szczycie zachorowań podczas poprzednich 2 sezonów zimowych.
W tym sezonie rozpoznawano przede wszystkim zakażenia wywołane wirusem grypy typu A H3N2. Szczep ten wywołał ostrą epidemię w ostatnim sezonie (2007/2008)
w Ameryce Północnej, a także w części półkuli południowej w sezonie zimowym 2008. Doświadczenia z poprzednich epidemii wskazują, że wirus grypy A H3N2 powoduje zachorowania o cięższym przebiegu niż wirusy typu A H1N1 i wirusy       typu B.
Opierając się na charakterystyce antygenowej i genetycznej wirusa krążących uznano, że wirusy znajdujące się w tegorocznej szczepionce przeciwko grypie odpowiadają wirusom krążącym w środowisku. Szczepionka ta więc stanowi skuteczną ochronę przed zachorowaniem lub przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.  
Ponieważ rozprzestrzenianie się epidemii grypy z Europy zachodniej na Wschód było dotychczas obserwowane przez większość sezonów epidemicznych (ale nie wszystkich) dlatego prawdopodobne jest, że w nadchodzących tygodniach grypa sezonowa będzie rozprzestrzeniała się i nasilała w środkowej, wschodniej i północnej Europie.
Uwzględniając powyższe ECDC zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to szczególnie osób z grup ryzyka - cierpiących na choroby przewlekłe i starszych, a także pracowników służby zdrowia. Ponadto osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Wszyscy powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny tj. częste mycie rąk.
 
Więcej informacji na stronie www.ecdc.europa.eu
 • -

 

Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 20 stycznia 2009 roku w Sali Konferencyjnej PSSE w Rawie Mazowieckiej odbyła się narada dla szkolnych koordynatorów programu

"Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie".
Program realizowany będzie w roku szkolnym 2008/2009 w powiecie rawskim w 10 szkołach podstawowych. Celem programu jest uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia. Program skierowany jest do nauczycieli, uczniów klas I i ich rodziców.

 


 

 EUROPEJSKA KAMPANIA NA RZECZ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” to dwuletnia kampania europejska, której celem jest promowanie zintegrowanego podejścia do oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego stanowi podstawę europejskiego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Istnieją ku temu ważne powody. Jeżeli ocena ryzyka – początek procesu zarządzania ryzykiem – nie zostanie przeprowadzona prawidłowo lub w ogóle nie nastąpi, mało prawdopodobne jest opracowanie właściwych środków zapobiegawczych. Ocena ryzyka zawodowego jest elementem dobrego zarządzania. Opracowano przepisy UE, w tym dyrektywę ramowa, jak również wskazówki, informacje oraz materiały na temat dobrych praktyk.
Konieczne jest zintegrowane podejście do oceny ryzyka, uwzględniające poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców, zmiany zachodzące w środowisku pracy oraz wspólne uczestnictwo wszystkich osób w miejscu pracy.
Działania Agencji skupiają się na przekazywaniu ogólnych zasad zintegrowanej oceny ryzyka zawodowego i jej znaczenia dla skutecznej prewencji, a także podkreślaniu, iż ocena ryzyka jest obowiązkowa, konieczna i wykonalna.
W kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, uczestniczą pracodawcy, pracownicy, społeczni inspektorzy pracy, praktycy, służby prewencyjne, decydenci i inne strony zainteresowane poprawą oceny ryzyka na poziomie miejsca pracy.

Kampania będzie trwać przez cały rok 2008 i 2009, obejmie dwa europejskie tygodnie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy – w październiku 2008 r. i w październiku 2009 r., a jej zwieńczeniem będzie „szczyt” oceny ryzyka zawodowego w listopadzie 2009 r. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” to okazja do poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy w Europie.

 

Co to jest ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczeństwa wynika z zagrożeń w miejscu pracy.


➠ Zagrożeniem jest wszystko to, co może spowodować obrażenia, czyli środki chemiczne, energia elektryczna, maszyny i urządzenia, aspekty organizacji pracy itd.
➠ Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo, wysokie lub niskie, że ktoś zostanie poszkodowany w wyniku tych czy innych zagrożeń.


Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, podejmowanym w celu zidentyfikowania prawdopodobnych przyczyn urazów lub uszkodzenia ciała, ustalenia możliwości zlikwidowania zagrożeń, a w razie braku takiej możliwości – określenia środków zapobiegawczych lub ochronnych koniecznych do kontrolowania zagrożeń.


Dlaczego jest to problem

Konieczność poprawy oceny ryzyka i potrzeba jej praktycznego wdrożenia zostały stwierdzone w toku oceny praktycznego wdrożenia dyrektywy ramowej 89/391/EWG oraz pięciu dyrektyw pochodnych. Przegląd stanu wdrożenia wykazał ogólny brak świadomości, zwłaszcza w MSP, w zakresie wymogów i sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka; w szczególności ujawnił, że:


➠ ocena ryzyka jest często uznawana za działanie jednorazowe i nie jest kontynuowana,
➠ brak jest łącznej analizy i oceny ryzyka; w efekcie wprowadza się środki rozproszone i nieskoordynowane,
➠ podczas pobieżnej oceny ryzyka skupia się uwagę na określeniu „ryzyka oczywistego i bezpośredniego”; lekceważąc skutki długofalowe, takie jak skutki działania substancji chemicznych,
➠ rzadko bierze się pod uwagę poziom ryzyka psychospołecznego i czynniki związane z organizacja pracy,
➠ skuteczność podejmowanych środków nie jest dostatecznie kontrolowana przez pracodawców.


Cel oceny ryzyka zawodowego

Pracodawcy mają moralny i prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom we wszystkich aspektach związanych z pracą. Ocena ryzyka umożliwia podjęcie skutecznych środków w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.


Środki te obejmują:
➠ zapobieganie ryzyku zawodowemu,
➠ zapewnianie pracownikom szkoleń i informacji,
➠ wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i metod umożliwiających wdrożenie koniecznych środków.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być usystematyzowana i stosowana jako pomoc dla pracodawców i innych osób odpowiedzialnych za:
➠ ustalenie zagrożeń w miejscu pracy i wskazanie osób zagrożonych,
➠ oszacowanie ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
➠ określenie rodzaju środków, jakie należy przedsięwziąć w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i innych osób, z należytym uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
➠ wprowadzenie środków zapobiegawczych i ochronnych,
➠ monitorowanie i przegląd funkcjonowania lub wdrażania wprowadzonych środków.


Kto może wziąć udział

Kampania adresowana jest do wszystkich organizacji i osób działających zarówno na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym, jak i europejskim, takich jak:
➠ pracodawcy w sektorze publicznym i prywatnym, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP),
➠ menedżerowie, kierownicy i pracownicy,
➠ związki zawodowe i społeczni inspektorzy pracy,
➠ instytucje zajmujące się BHP,
➠ specjaliści i praktycy w dziedzinie BHP,
➠ sektor edukacji i organizacje oferujące szkolenia,
➠ służby prewencyjne związane z BHP na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ubezpieczyciele.


W jaki sposób można wziąć udział


Na prowadzonej przez Agencję stronie internetowej kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, pod adresem:  
http://hw.osha.europa.eu, można znaleźć wiele różnych materiałów kampanii w 22 językach UE:
➠ ogólne informacje na temat kampanii,
➠ plakaty,
➠ biuletyn Fakty,
➠ prezentacje PowerPoint,
➠ studia przypadków opisujące dobre praktyki,
➠ fora służące wymianie pomysłów i umożliwiające poznanie działań innych podmiotów,
➠ filmy animowane z popularną postacią Napo,
➠ linki do powiązanych stron internetowych,
➠ i o wiele więcej...


Wszystkie te materiały można pobrać i wykorzystać w realizacji własnych imprez. Można rozprowadzić je wśród zainteresowanych stron, partnerów lub we własnym przedsiębiorstwie lub organizacji.

Inne możliwości działania to:
➠ konferencje, seminaria i warsztaty,
➠ szkolenia,
➠ filmy, materiały wideo i multimedialne,
➠ konkursy plastyczne i quizy,
➠ propozycje programów,
➠ wystawy i dni otwarte,
➠ kampanie reklamowe i promocyjne,
➠ konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach.


Konkurs dobrych praktyk

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” obejmuje europejski konkurs dobrych praktyk, mający na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób przyczyniły się do promocji zintegrowanego podejścia do oceny ryzyka w miejscu pracy.
Spośród przedsiębiorstw i organizacji zgłoszonych do konkursu wyłonieni zostaną laureaci etapu krajowego, a ich przykłady dobrych praktyk zostaną przedstawione europejskiej komisji konkursowej.

Aby uzyskać więcej informacji o konkursie dobrych praktyk oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można wziąć w nim udział, należy skontaktować się z krajowym punktem centralnym Agencji. Można tam również otrzymać zestaw materiałów pomocnych w organizowaniu własnych imprez.

 

 • -

Czyste powietrze wokół nas.

 
W dniu 5.03. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się szkolenie dla przedszkolnych koordynatorów ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 
Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich, z udziałem rodziców i opiekunów.
Celem programu jest :
- wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
- zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Program realizowany będzie w 10% przedszkoli do końca maja 2009 roku.
 • -

 

 Grunt to Zdrowie

w gminie Biała Rawska
 
    W dniu 12.03. podczas sesji Rady Miasta Biała Rawska zapoznano uczestników z założeniami i celami Wojewódzkiej Kampanii – Grunt To Zdrowie.
Celem Kampanii jest aktywizacja środowisk wiejskich i władz samorządowych w działaniach na rzecz umocnienia zdrowia i propagowania zachowań prozdrowotnych.
Kampanii patronuje V-ce Wojewoda Łódzki Krystyna Ozga i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Sztuka -Polińska.
Na Sesji byli obecni Sołtysi ze wszystkich sołectw gminy Biała Rawska.
 
 • -

 

Światowy Dzień Zdrowia 2009

 „Ratujmy Życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof”

 

 

Każdego roku 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia,

który ma na celu upamiętnienie tej daty poprzez zwrócenie uwagi świata  na najważniejsze globalne problemy zdrowotne.

Każdego roku obchodom Światowego Dnia Zdrowia przyświeca inne hasło:

2005r. – „Niech każda matka i dziecko będą najważniejsi”

2006r. – „Pracując dla zdrowia”

2007r. – „Inwestujmy w zdrowie, budujmy lepszą przyszłość”

2008r. – „Ochrona zdrowia przed zmianami klimatycznymi”

Hasło w roku 2009 brzmi: „Ratujmy Życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof” i odnosi się do bezpieczeństwa jednostek ochrony zdrowia i przygotowania pracowników służby zdrowia do niesienia pomocy podczas sytuacji kryzysowych. Katastrofy naturalne, takie jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi czy huragany powodują zarówno natychmiastowe, jak i odległe konsekwencje dla zdrowia publicznego. Są równie niebezpieczne, jak wojny czy konflikty zbrojne. Pierwszą pomoc osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych niosą pracownicy służby zdrowia, którzy powinni być do tego celu odpowiednio przygotowani.

 Podstawowe zadania zakładów opieki zdrowotnej muszą być

kontynuowane w czasie katastrof, a dodatkowo muszą sprostać oczekiwaniom osób, które ucierpiały w wyniku katastrofy. Często zdarza się, że w sytuacji kryzysowej system ochrony zdrowia nie jest w stanie sprostać nowym wymaganiom i przestaje sprawnie funkcjonować.

Dzień 7 kwietnia 2009 roku stał się okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa  na rolę inwestowania w infrastrukturę zdrowotną w odniesieniu  do ewentualnych sytuacji kryzysowych i potrzeby niesienia pomocy w czasie ich trwania. Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2009 będą koncentrowały  się na wskazywaniu osiągnięć,

promowaniu projektowania i budowania budynków

ochrony zdrowia, tak, aby były w stanie przetrwać katastrofy i kontynuować niesienie pomocy potrzebującym.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Szczepić – dlaczego warto

 
W dniu 29.04.2009 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się szkolenie dla lekarzy pediatrów , pielęgniarek ds. szczepień ochronnych, medycyny szkolnej, przedstawicieli jednostek samorządowych zajmujących się zdrowiem publicznym .
Program szkolenia :
 
1. Wprowadzenie –  Cele Światowego Tygodnia Szczepień – Krzysztof Jasiński -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
 
 
2. Profilaktyka zakażeń wirusem HPV – Prof. Tomasz Pertyński z Centrum Matki Polki – Klinika Menopauzy i Ginekologii
 
4. Zakażenia Pneumokokowe – dr n. med. Tadeusz Bujnowski , Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej
 
 4. Zakażenia meninigokokowe. –  Krzysztof Jasiński - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
 
5. Grypa Świń -  najczęściej zadawane pytania - Krzysztof Jasiński -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
 
6. Dyskusja
 
Celem szkolenia  było propagowanie szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom .

 • -
 • -
 • -

Proszę, nie pal przy mnie.

 
Pod takim hasłem 20.05. 09 roku w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyła się impreza prozdrowotna z okazji podsumowania realizacji programu edukacyjnego -,, Czyste Powietrze wokół nas” oraz dwóch konkursów plastycznych – „Proszę, nie pal przy mnie” i  ,, Zdrowe płuca masz, jeśli o nie dbasz”. Patronat nad imprezą objął  Burmistrz Rawy Mazowieckiej. Fundatorem nagród dla laureatów konkursu , upominków dla małych artystów był Urząd Miasta .
          W części artystycznej imprezy, dzieci z rawskich przedszkoli poprzez wiersz i piosenkę przekazały swoją wiedzę na temat wpływu dymu tytoniowego na ich zdrowie.


 

 

Informacja o jakości sanitarnej piasku w piaskownicach dla dzieci. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uprzejmie informuje, że w maju 2009r. przeprowadzono badania sanitarne próbek piasku z piaskownic dla dzieci. Badania te objęły 2 piaskownice, co stanowi ok. 10% wszystkich piaskownic na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
Na podstawie uzyskanych wyników laboratoryjnych piasek w kontrolowanych piaskownicach określono jako nie zanieczyszczony. W piasku określano poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych oraz sprawdzano występowanie jaj pasożytów: glisty ludzkiej (Accaris spp.), włosogłówki (Trichuris ssp.), glisty psiej i kociej (Toxocara ssp.). Końcową ocenę wykonano w odniesieniu do wytycznych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
Przy poborze piasku sporządzano także opis piaskownicy i jej otoczenia. Zwracano uwagę na stan techniczny urządzeń, szczególnie pod kątem występowania ostrych krawędzi i możliwości powstawania skaleczeń.
Dobry wynik przeprowadzonych badań nie zwalnia rodziców / opiekunów bawiących się w piaskownicy dzieci od nadzoru nad nimi. W każdej sytuacji niewłaściwe jest samodzielne picie napojów przez dziecko lub jedzenie podczas bawienia się w piaskownicy. Należy też unikać brania przez dziecko wszystkich innych przedmiotów do ust. Po zakończeniu zabawy odsłonięte części ciała (ręce, twarz) powinny być dokładnie umyte.
Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa przy zabawie właściciele / administratorzy piaskownic powinni wymieniać piasek jak najczęściej. Standardem powinna być wymiana wiosną oraz przynajmniej 2 razy w sezonie. Pożądane jest też zabezpieczenie piaskownic przed dostępem zwierząt ( koty, psy, ptaki ) poprzez ich przykrywani na noc lub przynajmniej szczelne ogrodzenie. 
 

 

Czas udostępnienia:
17.06.2009
Czas wytworzenia:
16.06.2008
Osoba odpowiedzialna za treść
Halina Polanowska
Osoba wprowadzająca dokument
Rafał Jakubczak

 

 

 • -
 • -

                                       Zdążyć przed chorobą

 
Jakie zagrożenie dla naszego zdrowia stanowi zakażenie meningokokami i wirusem grypy A/N1H1 ?
Na to pytanie uzyskali odpowiedź uczestnicy szkolenia zorganizowanego w dniu 20.10.09r przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej.
Szkolenie kierowane było do Dyrektorów i grona pedagogicznego placówek oświatowo- wychowawczych z terenu powiatu rawskiego oraz placówek służby zdrowia.
Wykłady  na powyższe tematy wygłosili
·        dr n. med. Małgorzata Bednarek – z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi
·        mgr farmacji Krzysztof Jasiński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

Młodzież kontra HIV

 
Pod takim hasłem w dniu 8 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia AIDS.
 
Impreza została zorganizowana przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK , Liceum Ogólnokształcącym, Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej.
 
Jej program obejmował :
     
·        Podsumowanie konkursów:  na prezentację multimedialną - ,, Młodzi kontra HIV”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego, etapu powiatowego-konkursu plastycznego – ,,Młodzi kontra HIV”
.       Spotkanie z wolontariuszem Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanie
 
·        Występu artystycznego w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
 
·        Prezentacji nagrodzonej pracy multimedialnej.
W imprezie uczestniczyło 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego.
Fundatorem nagród był Zarząd Rejonowy PCK w Rawie Mazowieckiej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej.
 • -
 • -
 • -

 

O zdrowiu latem

 

W dniu 20 i 21 lipca zorganizowano akcję prozdrowotną dla uczestników obozu zlokalizowanego w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i dzieci ze Świetlicy Środowiskowej.

Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Dzieci uzyskały wiedzę nt. szkodliwości dymu tytoniowego,  biernego palenia, bezpiecznej kąpieli w zbiornikach wodnych, korzystania z promieni słonecznych , o potrzebie przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Przeprowadzono quizy o zdrowiu. Wszyscy  uczestnicy otrzymali drobne upominki.

 • -
 • -

Rzuć palenie - wygraj zdrowie

 

W dniu 16.07 2010 roku z Zakładzie Produkcyjnym  Arcelor Construction Polska w Konopnicy odbyła się akcja edukacyjno- profilaktyczna dotycząca problematyki palenia tytoniu.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się faktami dotyczącymi szkodliwego wpływu  dymu tytoniowego na organizm człowieka . Wykonano również u osób które palą papierosy, pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

 • -

Przestrzegaj zasad, ciesz się latem

 

W dniu 28 czerwca w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z lokalnymi mediami, dotyczące  bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

 • -

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.