Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: czwartek, 23 maja 2019
Imieniny: Emilii, Iwony

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Geoportal
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z PFRON na kwotę 16.000 zł.

Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z PFRON na kwotę 16.000 zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20.

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul.Warszawska 14 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

Zarząd Powiatu Rawskiego działając na podstawie art. 36a ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 . Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) w związku z art. 5, art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873, z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/73/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 listopada 20011r.w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 zmienionej uchwałą Nr XV/111/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 20 kwietnia 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego...

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych 

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania lokalnych organizacji pozarządowych poprzez świadczenie stałych i kompleksowych usług na rzecz tych organizacji, szczególnie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami oraz pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie, na realizację tego zadania 2011 roku zaplanowano środki publiczne w budżecie powiatu w kwocie – 15.000 zł.

Konkurs na organizację festiwali 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 19 lutego br. ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji w kraju i za granicą festiwali mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród. Zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje
w terminie do 22 marca b.r.

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.