Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 28 listopada 2022
Imieniny: Lesława, Grzegorza

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

 • Wspieraj lokalnie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
 • Geoportal
 • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
 • Szczepienie przeciwko COVID-19
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

 • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Treść strony


Wybór ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty na " Poprawę dostepności komunikacyjnej centrum sadowiniczego i konferencyjnego województwa łodzkiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska - Babsk"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz odbiór i złomowanie wykorzystanych tablic rejestracyjnych

Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zakup paliw płynnych do pojazdów II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010

Zawiadomienie o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania drog powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin gr. województwa ( Mogielnica)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – granica woj. (Mogielnica)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 5.900.000 PLN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi powiatowej nr 4331 E Łochów-Zarzecze m. Stare Byliny

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont elewacji i strefy wejściowej budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Remont drogi powiatowej nr 4306E Sanogoszcz-Cielądz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz- Józefów odcinek Cielądz - Rylsk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przebudowa drogi powiatowej nr 4331E ( Łochów) gr. powiatu - Zarzecze odcinek gr. powiatu - Stare Byliny

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi powiatowej nr 4306E Sanogoszcz- Cielądz

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont drogi powiatowej nr 4331 Łochów-Zarzecze m. Stare Byliny, nr 4108E Wałowice-Wilkowice

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowa cześci pomieszczeń internatu w Białej Rawskiej na mieszkania chronione przy Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej, ul. 15-go Grudnia 9

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej nr 4331E (Łochów) gr. powiatu –Zarzecze

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej nr 4123E Cielądz- Józefów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę i udzielenie krótkoterminowego kredytu w wysokości 2.500,00 zł.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze 6 obrębów poł. na terenie gm. Rawa Mazowiecka

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze 6 obrębów poł. na terenie gm. Rawa Mazowiecka )

 • autor: kk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę drogi dojazdowej na działce nr 6/19, 6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę drogi dojazdowej na dzialce nr 6/19,6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 5.900.000 PLN

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Skanowanie, kalibracja i wektoryzacja pełnej treści map zasadniczych przekształcenie zbiorów wektorowych i rastrowych do układu 2000 z obszaru całego powiatu rawskiego

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Skanowanie, kalibracja i wektoryzacja pełnej treści map zasadniczych przekształcenie zbiorów wektorowych i rastrowych do układu 2000 z obszaru całego powiatu rawskiego)

 • autor: KK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi powiatowej nr 4123 E Sadkowice-Celinów w m. Sadkowice

Zawiadomienie o wyborze oferty na Termomodernizacja Zespolu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej - zakres III docieplenie ścian Internatu

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę Boisko wielofunkcyjne ogolnodostępne dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont drogi powiatowej nr 4123E Sadkowice - Celinów w m. Sadkowice

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska - Chodnów, 4101E Piekarowo- Biała Rawska, nr 4102E Byki - Czesławin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska -Pągów-Regnów, nr 4105E Pągów-Rylsk

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę zespołu boisk - Orlik 2012 z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową częsci pomieszczeń internatu na potrzeby zaplecza socjalno - szatniowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Modernizację ewidencji gruntów i budynków poł. na terenie Gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Modernizację ewidencji gruntów i budynków poł. na terenie Gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie)

 • autor: KK

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszywa

Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej"

Zawiadomienie o wyborze oferty "Remont drogi powiatowej nr 4127 E Biała Rawska- Chodnów, nr 4101 E Piekarowo - Biała Rawska, nr 4102 E Byki - Czesławin"

Zawiadomienie o wyborze oferty "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska- Pągów- Regnów, nr 4105 E Pągów - Rylsk"

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kruszywa

Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem lokalu użytkowego poł. w budynku prz ul. Kosciuszki 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej nr 4122 E Biała Rawska - gr. woj. ( Nowe Miasto) w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowe drogi powiatowej nr 4118 E Pukinin - Mogielnica w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska - gr. woj. ( Nowe Miasto) w ramach programu pn: " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi powiatowej nr 4118 E Pukinin - Mogielnica w ramach programu pn:" Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego ZETOR Z 12441 Forterra

Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem lokalu użytkowego poł. w budynku przy ul. Krakowskiej 22A w Rawie Mazowieckiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na Remont sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Placu Wolności 1 
Zawiadomienie o podpisaniu umowy na Zakup i montaż instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowego i dostawczego 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 700.000 PLN 
Zawiadomienie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu - unieważnienie zamówienia publicznego na zakup paliw plynnych do pojazdów II 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek 
Sprostowanie do informacji o wyborze oferty dot: " Remont sali konferencyjnej w budynku Starostw Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Placu Wolniości 1" 
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Zakup i montaż instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej " 
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Placu Wolności 1 " 
Zawiadomienie o wyborze oferty na " Dostawę dwóch fabrtycznie nowych samochodów - osobowego i dostawczego użytkowego " 
Zawiadomienie o wyborze oferty na ,, Dostawę fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego ZETOR Z 12441 Forterra” 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę dlugoterminowego kredytu w wysokości 700.000 PLN 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw płynnych do pojazdów i dostawę oleju opałowego na rok 2009 

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.