Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: piątek, 2 grudnia 2022
Imieniny: Balbiny, Pauliny

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Intranet - Logowanie
:
:

Banery

  • Wspieraj lokalnie
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Unia Europejska - informacje o projektach realizowanych przy współudziale środków unijnych
  • Geoportal
  • E-budownictwo - wypełnij i złóż wniosek elektronicznie
  • Szczepienie przeciwko COVID-19
  • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Banery

  • Pomoc dla Ukrainy

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

Powiatowa Platforma Cyfrowa

ZPORR Piętnastego kwietnia zakończona została rzeczowa realizacja projektu „Powiatowa Platforma Cyfrowa - Powiat Rawski” obejmująca modernizację infrastruktury informatyczno - sieciowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Projekt, o całkowitej wartości ok. 500 tys. PLN, jest w 75% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem projektu było przygotowanie organizacyjno-techniczne powiatu do zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności oraz szybsze i sprawniejsze zarządzanie powiatem. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym i operacyjnym, oraz zmodernizowano wewnętrzne sieci komputerowe w budynkach starostwa przy Pl. Wolności 1, ul. Kościuszki 5 oraz ul. Tomaszowskiej 8. Wszystkie trzy sieci zostały spięte w jedną za pośrednictwem linii światłowodowej. Wybudowanie linii światłowodowej umożliwiło wdrożenie systemu teleinformatycznego opartego na technologii VoIP umożliwiającej przesyłanie mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP. System ten pozwoli na darmową wewnętrzną łączność telefoniczną między budynkami starostwa. W ramach projektu został zakupiony i zainstalowany w holu głównym starostwa przy pl. Wolności 1 infomat – urządzenie informatyczne umożliwiające klientom urzędu dostęp do Internetu, a za jego pośrednictwem dostęp do usług publicznych świadczonych przez starostwo. Wchodząc na stronę internetową www.powiatrawski.pl lub www.bip.powiatrawski.pl w zakładce „starostwo powiatowe” - „Jak załatwić sprawę w urzędzie” klient starostwa uzyskuje dostęp do kart usług, czyli zwięzłej informacji o sposobie załatwienia czynności urzędowych, druku wniosku, niezbędnych załączników, itp. Klient posiadający „elektroniczny podpis” może złożyć wniosek w formie elektronicznej.

Powiatowa Platforma Cyfrowa

2190.jpg Piątego lutego 2008 roku rozstrzygnięty został przetarg na kolejny element projektu „Powiatowa Platforma Cyfrowa - Powiat Rawski” obejmujący modernizację infrastruktury informatyczno - sieciowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Umowę na wykonanie zamówienia podpisano 14 lutego 2008r. Kontrakt obejmuje dostawę i montaż kabla światłowodowego łączącego budynki Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy: Pl. Wolności 1, ul. Kościuszki 5, Tomaszowskiej 8 oraz modernizację okablowania strukturalnego sieci komputerowych w budynkach starostwa przy ul. Kościuszki 5 oraz Tomaszowskiej 8. Realizacja zamówienia pozwoli na spięcie w jeden system wszystkich komputerów funkcjonujących w wydziałach starostwa, a co za tym idzie wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i usprawnienie obsługi klienta. Budowa łącza światłowodowego umożliwi dodatkowo instalację urządzeń VoIP (technologia umożliwiająca przesyłanie mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP) pozwalających na prowadzenie rozmów telefonicznych między budynkami starostwa z wykorzystaniem numerów wewnętrznych.

Powiatowa Platforma Cyfrowa

2413.jpg Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, w grudniu 2007r., wzbogaciło się o nowy sprzęt komputerowy. W ramach kontraktu zakupiono: serwer, 24 komputery, urządzenia peryferyjne, system ochrony sieci komputerowej, infomat (PIAP) oraz oprogramowanie. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie stanowią element składowy projektu „Powiatowa Platforma Cyfrowa - Powiat Rawski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W holu głównym budynku starostwa przy pl. Wolności 1 stanął infomat (komputer, którego zadaniem jest świadczenie określonych usług) wyposażony w ekran dotykowy. Za pośrednictwem tego komputera, każdy kto odwiedzi urząd może wejść na stronę internetową powiatu rawskiego i zapoznać się z informacjami tam zamieszczonymi, a w celu załatwienia sprawy pobrać, wypełnić i wydrukować odpowiedni wniosek. System obsługujący stronę www.powiatrawski.pl udostępniony został dwunastu podmiotom powiatowym, co z założenia ma ułatwić dostęp do tych instytucji. Każda z nich, wykorzystując tę możliwość, będzie zamieszczać tam pakiet informacji dotyczących zakresu działania oraz inne niezbędne informacje.

Powiatowa Platforma Cyfrowa

2190.jpg Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski to projekt mający na celu wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego:
- elektroniczny obieg i wymianę dokumentów;
- elektroniczną archiwizację dokumentów;
- świadczenie elektronicznych usług dla ludności
z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
- modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej;
- stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych opartego o technologie łączy szerokopasmowych.
W poszukiwaniu środków finansowych na realizację tego Projektu, Powiat Rawski złożył 17 grudnia 2004 roku wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, lecz z braku środków finansowych nie uzyskał dofinansowania.
W maju 2007 r., po kolejnej analizie dostępnych środków finansowych, projekt został zakwalifikowany do listy projektów wybranych do dofinansowania.
Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana 20 sierpnia 2007r.
Numer projektu 345/2004
Tytuł projektu Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski
Beneficjent Powiat Rawski
Priorytet 1
Działanie 1.5.
Okres realizacji projektu 2004-2008
Całkowity planowany koszt Projektu 505,5 tys. PLN
w tym:
Budżet EFRR 379,1 tys. PLN
Budżet Powiatu Rawskiego 126,4 tys. PLN

Powiatowa Platforma Cyfrowa

2190.jpgW ramach realizacji projektu „Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski” Zarząd Powiatu Rawskiego ogłosił 08.10.2007r. przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
W wyznaczonym terminie, tj. do 22.10.2007r., do siedziby Starostwa wpłynęły dwie oferty, obydwie podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Policznych.
Przetarg unieważniono dn. 23.10.2007r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Policznych.
Kolejny przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania został ogłoszony 31.10.2007r.
W wyznaczonym terminie, tj. do 08.11.2007r., wpłynęły dwie oferty, z których jedna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Policznych. Wybrano ofertę firmy HERKULES PC COMPONENTS Sp. z o.o. z Łodzi, w cenie ofertowej brutto 224.569,06 PLN.

RPI


Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.