Banery

Pomoc dla Ukrainy

Informacja o zawarciu porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z terenu Ukrainy

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Powiat Rawski zawarł Porozumienie nr 17/2022/WBiZK z Wojewodą Łódzkim w sprawie warunków wykonania Polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zapewnienia miejsc zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z terenu Ukrainy...

Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza pracodawców, przedsiębiorców, roników, sadowników na spotkania informacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy...

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE

""

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę...

Informacje o miejscach udzielania pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy

""

Przekazujemy informacje o miejscach udzielania pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy...

Zapotrzebowanie do Hotelu Arkada dla uchodźców z Ukrainy

""

Lista rzeczy potrzebnych dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w chotelu Arkada...

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy (інформаційні листівки для біженців з України)

""

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji...

Solidarni z Ukrainą - ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy (інформаційні листівки для біженців з України)

""

Solidarni z Ukrainą - ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy (інформаційні листівки для біженців з України).

Informacja o zbiórce darów dla Ukrainy

""

Starosta Rawski informuje, że w porozumieniu z firmą Herco uruchomiony zostaje dodatkowy punkt zbiórki darów dla Ukrainy. Jest to hala magazynowa w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Tomaszowskiej 20 - wjazd od ulicy Wyzwolenia...

Numer kontaktowy w sprawie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie powiatu rawskiego

""

Starosta Rawski informuje o uruchomieniu telefonu 668 846 676, pod którym uzyskacie Państwo informacje o pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie powiatu rawskiego.

UWAGA!!! KOMUNIKAT PRZEDSIĘBIORCY, PRACODAWCY, ROLNICY

""

W związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz napływem ludności szukającej pomocy i azylu w naszym powiecie, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w Państwa firmach...

Starosta Rawski ogłasza zbiórkę darów rzeczowych dla Ukrainy

""

Zbieramy: żywność długoterminowa, kosmetyki i chemia, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, nową bieliznę i skarpetki...

Napływ obywateli Ukrainy - dane kontaktowe

""

Szanowni Państwo, w związku z napływem do Polski, w tym do województwa łódzkiego, obywateli Ukrainy informuję, że: osoby przekraczające granicę powinny zgłosić się do punktów recepcyjnych w woj. podkarpackim lub lubelskim...

Stanowisko Rady Powiatu Rawskiego podjęte na XLI nadzwyczajnej sesji w dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

""

Rada Powiatu Rawskiego z wielkim niepokojem przyjęła informację o agresji Rosji przeciw Ukrainie. Wyrażamy nadzieję, że władze Federacji Rosyjskiej szanując zawarte umowy międzynarodowe, zasady współpracy, wytyczone przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wycofają swoje wojska z terytorium Ukrainy...

Banery