Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Data i imieniny

Dziś jest: środa, 28 czerwca 2017
Imieniny: Ireneusza, Leona

Ułatwienia dostępu

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Geoportal
 • Regionalny System Ostrzegania

Promobox

Nawigacja

Jesteś tu:

Treść strony

System zarzadzania jakością 

W związku rozpoczęciem projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Starosta Rawski Zarządzeniem Nr 14/2004 z dnia 21 maja 2004 roku powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w osobie Sławomira Stefaniaka - Sekretarza Powiatu udzielając mu jednocześnie uprawnienia do ingerowania we wszystkie ogniwa Starostwa Powiatowego w sprawach związanych z oceną jakości wykonania oraz z funkcjonowaniem projektowanego i wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2000. W celu sprawnej i skutecznej pracy nas SZJ Starosta powołał również zespół odpowiedzialny za jego opracowanie i wdrożenie w osobach:

 1. Tomasz Góraj - przewodniczący
 2. Katarzyna Gołota
 3. Monika Szymańska
 4. Grażyna Sworska

W skład zespołu auditorów wewnętrznych powołanych Zarządzeniem Nr 28/2004 Starosty Rawskiego weszli:

 1. Tomasz Góraj
 2. Grażyna Sworska
 3. Katarzyna Gołota
 4. Sylwester Krawczyk
 5. Monika Szymańska
 6. Aneta Wardzyńska

W przygotowaniu do uzyskania certyfikatu pomagało Starostwu Powiatowemu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Konsulting "OTTIMA plus" z Dąbrowy Górniczej zajmująca się wdrażaniem systemu jakości. Działania wszystkich komórek organizacyjnych firmy ujęte zostały w dokumentacji SZJ przebiegają one w sposób planowy i mają charakter systemowy. Charakteryzują się wyraźnym rozłożeniem kompetencji, odpowiedzialności i podziałem zadań pozwalającym na planowanie jakości. Zmiany wprowadzone do Systemu Zarządzania Jakością są planowane i wdrażane. Przed ich wprowadzeniem są opracowane, opiniowane i zatwierdzane przez osoby kompetentne. Zmiany mające wpływ na System Zarządzania Jakością są wprowadzane w sposób nadzorowany, poprzedzony stosowanym zarządzeniem. W Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej przyporządkowane są kompetencje, odpowiedzialność i uprawnienia osób kierujących jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia skutecznego zarządzania jakością, które ujęte są w:

 1. Księdze Jakości,
 2. Procedurach,
 3. Instrukcjach,
 4. Regulaminie Organizacyjnym,
 5. Zarządzeniach, Uchwałach.

Weryfikacja prac mających wpływ na jakość ma kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych procesów posiadają uprawnienia do:

 1. Inicjowania działań korygujących i zapobiegawczych,
 2. Identyfikowania i dokumentowania wszelkich niezgodności dotyczących usługi, procesu oraz Systemu Zarządzania Jakością,
 3. Weryfikacji wdrażania nowych rozwiązań.

Odpowiedzialność i uprawnienia zostały zakomunikowane wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. W dniu 10 grudnia 2004 r. w Starostwie Powiatowym został przeprowadzony audit certyfikacyjny przez niezależną jednostkę certyfikującą - Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku. Zakres certyfikacji obejmował realizację usług administracji publicznej. Audit przeprowadzony został przez 3 auditorów zewnętrznych. W wyniku auditu System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym został oceniony pozytywnie oraz stwierdzono zgodność z wymaganiami ISO 9001:2000. W dniu 4 marca 2005 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu przez Pana Patrycjusza Stomę - Dyrektora Przedstawicielstwa Polskiego Rejestru Statków w Lublinie. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej jako pierwszy samorząd powiatowy w województwie łódzkim posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001-2000.


Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.